Nordplus avtaler

Søknadsfrist for utveksling til universiteter med nordplusavtale er 1. oktober og 15. februar hvert år.

Fakta: 

Ønsker du å studere ved et av MFs samarbeidsuniversiteter med Nordplus avtale i Norden, kan du dra nytte av følgende fordeler:

Fordeler:

Du betaler ikke skolepenger
Du kan få hjelp til å finne bolig
Du får Nordplus-stipend (gjennomsnittlig 180 €,- per mnd)
Du får vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen

For å få stipend må du være opptatt som student ved MF, oppholdet må vare mellom tre og tolv måneder, og du må ha avlagt 60 studiepoeng før du reiser.