Kortere opphold

I tillegg til å dra på studieutveksling, finnes det muligheter til å dra på kortere opphold i utlandet som en del av studiene.

Følgende muligheter finnes

 • Praksis
  • Gjennom Erasmus+ kan MFs studenter få stipend dersom oppholdet er i et EU-land og er lenger enn to måneder.  Praksisoppholdet kan være en del av studiet eller etter fullført grad. Ta kontakt med Internasjonalt kontor dersom dette er aktuelt.
  • Lektor-studenter kan ta kontakt med Torbjørg Torp Nilssen Torbjorg.T.Nilssen@mf.no i  innen 01. april hvert år 
  • Teologi-studenter kan ta kontakt med Roald Eskildsen Roald.Eskildsen@mf.no 
 • Feltarbeid
  • Du kan få støtte fra Lånekassen ved opphold over 4 uker. 
 • Feltarbeid i Myanmar
  • MF gir ut stipend for feltarbeid i Myanmar for opptil 3 uker. 
   • Formelle krav: 
    • Bekreftelse fra faglærer
    • Prosjektbeskrivelse
    • Godkjenning fra studieveileder
    • Skrive en kort sluttrapport (en side) i etterkant av oppholdet, sende inn bilder fra oppholdet og delta på informasjonsaktiviteter i etterkant på MF. 
  • Opptil 38 050 NOK i støtte per stipend 
  • Ta kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon