Kortere opphold

I tillegg til å dra på studieutveksling, finnes det muligheter til å dra på kortere opphold i utlandet som en del av studiene.

Følgende muligheter finnes:

 • Praksis
  • Gjennom Erasmus+ kan MFs studenter få stipend dersom oppholdet er i et EU-land og er lenger enn to måneder. Praksisoppholdet kan være en del av studiet eller etter fullført grad. Ta kontakt med Internasjonalt kontor dersom dette er aktuelt.
  • Lektorstudenter kan ta kontakt med Torbjørg Torp Nilssen Torbjorg.T.Nilssen@mf.no innen 1. april hvert år 
  • Teologistudenter kan ta kontakt med Roald Eskildsen Roald.Eskildsen@mf.no 
 • Feltarbeid
  • Du kan få støtte fra Lånekassen ved opphold over 4 uker. 
 • Feltarbeid i Myanmar
  • MF gir ut stipend for feltarbeid i Myanmar for opptil 3 uker. Det gis opptil 38 050 NOK i støtte per stipend. 
  • Formelle krav: 
   • Bekreftelse fra faglærer
   • Prosjektbeskrivelse
   • Godkjenning fra studieveileder
   • Skrive en kort sluttrapport (en side) i etterkant av oppholdet, sende inn bilder fra oppholdet og delta på informasjonsaktiviteter i etterkant på MF. 
  • Klikk her for søknadsskjemaet