Hvordan søke?

Du søker om utvekslingsplass først til internasjonalt kontor på MF, og så til universitetet i utlandet. Internasjonalt kontor hjelper deg igjennom hele prosessen

Søknadsfrister til MF

  • 15. februar for utreise høst
  • 15. september for utreise vår

Søknadskjema

Før du søker
Start tidlig å planlegge utvekslingsoppholdet!  Trenger du hjelp med anbefalinger av kurs, tidspunkt og hvor du skal dra på utveksling, ta kontakt med internasjonalt kontor og avtal en veiledningstime.

Krav for å søke

  • Opptak til bachelor eller master på MF
  • Du må normalt ha snitt på C. Mange Erasmus+ partnere har ikke dette kravet. Kontakt internasjonalt kontor for informasjon om unntak
  • Dersom undervisningsspråket er engelsk er det krav om minimum 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester

Søknad om utvekslingsplass
1. Fyll ut elektronisk søknad om utvekslingsplass til MF

Husk å levere dokumentasjon for engelskkunnskaper og studier fra andre læresteder til internasjonalt kontor innen fristen i tillegg til elektronisk søknad.
Internasjonalt kontor vurderer søknadene og nominerer til utvekslingsplass
Du vil motta svar innen noen dager etter søknadsfristen. Du må takke ja til plassen!

2. Søk må også direkte til institusjonen i utlandet!

Alle universiteter har egne frister.
Internasjonalt kontor på MF hjelper deg!

Forhåndsgodkjenning av emner
En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved MF når du kommer hjem igjen. Lånekassen trenger forhåndsgodkjenning for å kunne innvilge støtte til delstudier i utlandet. Snakk med din studieveileder for veiledning.