Hvordan søke utveksling?

Du søker om utveksling først til internasjonalt kontor på MF, og så til universitetet i utlandet. Internasjonalt kontor hjelper deg igjennom hele prosessen

Søknadsfrister til MF

 • 15. februar for utreise høst
 • 15. september for utreise vår

Søknadskjema

Før du søker
Start tidlig å planlegge utvekslingsoppholdet!  Trenger du hjelp med anbefalinger av kurs, tidspunkt og hvor du skal dra på utveksling, ta kontakt med internasjonalt kontor og avtal en veiledningstime.

Krav for å søke

Absolutte krav for å reise på utveksling:

 • Du må være registrert på et studieprogram ved MF
 • Bachelorstudenter må ha fullført minst 60 studiepoeng ved MF før utreise og masterstudenter 30. Dersom masterstudenten har fullført sin bachelorgrad ved MF kan utreise første semester vurderes

Generelle krav til vurdering:

 • Karaktersnitt på C eller bedre på karakterutskriften
 • Studieprogresjon
 • Engelskkunnskaper og/eller annen relevant språkkunnskap
  (Flere av våre partneruniversiteter vil godta karakter 4 i engelsk fra videregående som tilfredsstillende dokumentasjon på engelskkunnskaper. Dersom du har 3 eller lavere, må du ta en språktest (IELTS, TOEFL) eller på andre måter dokumentere engelskkunnskaper)
 • Personlig egnethet og grad av selvstendighet
  (For praksisutveksling er dette punktet vektlegges særlig)

Det gjøres en helhetsvurdering av kravene ovenfor, slik at studenter med et karaktersnitt under C ikke får automatisk avslag.

Opptakskrav fra partneruniversitet:
I tillegg til de generelle kravene som MF stiller kan partneruniversitetet ha ytterligere krav til opptak til sin institusjon. Det kan for eksempel være et absolutt krav om minimum C i snitt, høyere krav til engelskkunnskaper eller spesifikke faglige forkunnskaper. Hvilke krav som gjelder for det universitet du ønsker å dra til får du vite mer om i veiledningssamtaler med Internasjonalt kontor.

Søknad om utvekslingsplass
1. Fyll ut elektronisk søknad om utvekslingsplass til MF

Søknaden skal inneholde:

 • Minst to alternativer til partneruniversitet
  (Det er mulig å velge totalt tre alternativer og disse skal prioriteres i søknaden)
 • Motivasjonsbrev på maks 600 ord
  (Motivasjonsbrevet skal inneholde en presentasjon av deg selv, hvorfor du ønsker å dra på utveksling generelt og til ønsket land/institusjon spesielt, samt hvordan utvekslingsoppholdet vil kunne bidra til din faglige og personlige utvikling)

Husk å levere dokumentasjon for engelskkunnskaper og studier fra andre læresteder til internasjonalt kontor innen fristen i tillegg til elektronisk søknad.
Internasjonalt kontor vurderer søknadene og nominerer til utvekslingsplass. Du vil motta svar fra Internasjonalt kontor noen dager etter søknadsfristen. 

2. Søk må også direkte til institusjonen i utlandet!

Alle universiteter har egne frister.
Internasjonalt kontor på MF hjelper deg!

Forhåndsgodkjenning av emner
En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved MF når du kommer hjem igjen. Lånekassen trenger forhåndsgodkjenning for å kunne innvilge støtte til delstudier i utlandet. Snakk med din studieveileder for veiledning.