Hvordan søke utveksling?

Du søker om utveksling først til internasjonalt kontor på MF, og så til universitetet i utlandet. Internasjonalt kontor hjelper deg igjennom hele prosessen

Søknadsfrister til MF

  • 15. februar for utreise høst
  • 15. september for utreise vår

Søknadskjema

Før du søker
Start tidlig å planlegge utvekslingsoppholdet!  Trenger du hjelp med anbefalinger av kurs, tidspunkt og hvor du skal dra på utveksling, ta kontakt med internasjonalt kontor og avtal en veiledningstime.

Krav for å søke

  • Opptak til bachelor eller master på MF
  • Du må normalt ha snitt på C. Mange Erasmus+ partnere har ikke dette kravet. Kontakt internasjonalt kontor for informasjon om unntak
  • Dersom undervisningsspråket er engelsk er det krav om minimum 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester

Søknad om utvekslingsplass
1. Fyll ut elektronisk søknad om utvekslingsplass til MF

Husk å levere dokumentasjon for engelskkunnskaper og studier fra andre læresteder til internasjonalt kontor innen fristen i tillegg til elektronisk søknad.
Internasjonalt kontor vurderer søknadene og nominerer til utvekslingsplass. Du vil motta svar fra Internasjonalt kontor noen dager etter søknadsfristen. 

2. Søk må også direkte til institusjonen i utlandet!

Alle universiteter har egne frister.
Internasjonalt kontor på MF hjelper deg!

Forhåndsgodkjenning av emner
En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved MF når du kommer hjem igjen. Lånekassen trenger forhåndsgodkjenning for å kunne innvilge støtte til delstudier i utlandet. Snakk med din studieveileder for veiledning.