Gregoriana, Roma

Universitetet i Gregoriana ligger i Vatikanet og er et av de pavelig universiteter i Roma. Universitetet ble grunnlagt i 1551 og  universitetet har en av verdens største teologiske fakulteter.

Om avtalen

Bilateral avtale

Hvem kan søke?

Masterstudenter teologi

Aktuelle nettsider

http://www.unigre.it/Studenti/immatricolazione_en.php

Kontakt

Karoline Oftedal, Rådgiver for internasjonalisering

E-post: international@mf.no

Telefon: 22590574