Startstipend

Alle studenter som drar på utveksling til et av MFs samarbeidsuniversiteter får automatisk kr 5000,- i startstipend.
NB! Fra skoleåret 2019-2020 går startstipendet kun til studenter som ikke får stipend fra Erasmus+ og Nordplus og reiser til en av MFs samarbeidspartnere. 

 

Krav for å få stipend:
- Du må dra til et av MFs samarbeidsuniversiteter.
- Utvekslingsoppholdet må vare lengre enn 3 måneder.

Søknadsskjemaet finner du her og kan sendes direkte til karoline.oftedal@mf.no 

Utbetaling
Ta kontakt med internasjonalt kontor når du har kommet frem til utvekslingsstedet ditt.