Erasmus+ logo

Erasmus+

Erasmus+ er verdens største stipendprogram for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og gjelder både student- og lærerutveksling. 

Som Erasmus+ student kan du studere i 3 - 12 måneder ved et europeisk universitet som en del av din grad hjemme. 

Hva er fordelene med Erasmus+?

  • Du betaler ikke skolepenger
  • Du kan få hjelp til å finne bolig
  • Du får Erasmus-stipend, i tillegg til vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen.

For å få stipend må du vare tatt opp som student ved MF, oppholdet må vare mellom tre og tolv måneder, og du må ha avlagt 60 studiepoeng før du reiser. Du må reise til en av våre europeiske samarbeidspartnere.  

Studenter som får plass på dette programmet vil kunne motta Erasmus+ stipend under utvekslingsoppholdet sitt.

  • € 460 per utvekslingsmåned til Danmark, Finland, Irland, Italia, Sverige og UK
  • € 410 per utvekslingsmåned til andre land i EU

Praksis i Erasmus+

Du kan også få støtte til praksisopphold inntil 12 måneder etter endt utdanning. Ta kontakt med Internasjonalt kontor dersom dette er en mulighet.

Lektorstudenter kan også få støtte til praksis-opphold i utlandet. Minimum lengde er 2 måneder.

Som Erasmus+ student må du huske

  • Signere stipendkontrakt - Du får denne tilsendt av internasjonalt kontor. Den må være signert i god tid før avreise
  • Learning/training agreement - Du skriver inn kursene som du planlegger å ta ved vertsinstitusjonen med signatur fra både vertsinstitusjonen, deg og internasjonalt kontor ved MF
  • Bekreftelse på oppholdslengde - sendes til internasjonalt kontor på MF
  • Svare på språktest og deltagerrapport