Europa

Ønsker du å studere ved et av MFs samarbeidsuniversiteter i Europa med Erasmus-avtale, kan du dra nytte av fordelene ved å være en Erasmus- student.

Fordeler:

  • Du betaler ikke skolepenger
  • Du kan få hjelp til å finne bolig
  • Du får Erasmus-stipend
  • Du får vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen
  • Du kan få stipend til språkkurs før du reiser
  • Du kan få stipend til forberedende språkkurs i vertslandet

For å få stipend må du være opptatt som student ved MF, oppholdet må vare mellom tre og tolv måneder, og du må ha avlagt 60 studiepoeng før du reiser.

Ved følgende steder har MF Erasmus avtaler:

Belgia

Leuven University

Bulgaria

University of Sofia

Hellas

Aristotle University of Thessaloniki

Irland

St. Patricks College Maynooth

Italia

LUMSA University, Roma

Gregoriana, Roma 

St. Thomas Aquinas

Kroatia

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Nederland

VU Amsterdam

PThU Groningen/Amsterdam 

Tilburg University

Romania

University of Craiova

University of Timisoara

Lucian Blaga University of Sibiu

Slovakia

Comenius University, Bratislava

Storbritannia

University of Durham

Kings College, London

Tyskland

Universitetet i Frankfurt

Universitetet i Göttingen

Universitetet i Leipzig

Universitetet i Tübingen

W. Wilhelms-Universität Münster

Augustana Hochschule

University of Hamburg

University of Rostock

Kirchliche Hochschule Wuppertal

Tsjekkia

Charles-Universitet, Praha