Etter oppholdet

Hva er viktig å huske på etter at du har kommet tilbake til MF og Norge? 

Karakterutskrift
Husk å bestille karakterutskrift fra vertsinstitusjonen, og sende det til din studieveileder ved MF for godkjenning av utvekslingsoppholdet. 
Du trenger endelig godkjenning for å få innpasset de eksterne emnene i graden din ved MF. 

Ambassadør
Det er nyttig å høre om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser, derfor samler vi på studentrapporter fra utvekslingsopphold. Hvis du er interessert i å dele dine erfaringer med andre studenter, kan du kontakte internasjonalt kontor ved international@mf.no 

Erasmus-studenter
Husk å fylle ut skjemaet confirmation of study period, svare på deltakerrapport som blir tilsendt på mail og eventuelt ta språktest nummer 2, etter endt opphold.

Oppdater kontaktinformasjon
Husk å oppdatere kontaktinformasjon i Studentweb når man kommer tilbake fra utveksling.