Før avreise

Det er viktig å planlegge utvekslingsoppholdet godt, og få oversikt over alt som må ordnes før avreise til det store utland.

Finansiering
Lånekassen kan gi lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger for dem det er aktuelt for. På Lånekassens hjemmesider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden.

Studenter som reiser på en Erasmus- eller Nordplus avtale kan søke om et eget stipend. 
Andre stipender og legater har ofte tidlige søknadsfrister. Du bør undersøke muligheter for å få slik støtte tidlig, gjerne et år før planlagt studiestart:

Legathåndboken
Legatsiden
Forskningsrådet
Nord-Amerika Foreningen
Det norske Fulbright-kontoret

Bolig
Mange vertsinstitusjoner hjelper utvekslingsstudentene å finne bolig. Du finner informasjon om ordningene ved hvert universitet på våre avtalesider under hvor kan du reise?

Visum
Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land, og det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig slik at du vet hvilke dokumenter som trengs. Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte ambassaden til det landet du skal reise til for å innhente oppdatert informasjon, eller se UD sine sider.

Immigrasjonsmyndighetene i flere land krever økonomisk garanti. Lånebevis fra Lånekassen er tilstrekkelig. 

Forsikring

Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlandsoppholdet. Under oppholdet har du rett til dekning av helsetjenester. 
Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning av helsetjenester må du ta kontakt med Helfo utland.
Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Dette er obligatorisk for alle MF-studenter som skal på utveksling. Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker.
Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

Vaksiner

Undersøk om du må ta vaksiner før du reiser. 

Semesterregistrering ved MF

Husk at du må godkjenne utdanningsplan og betale semesteravgift til MF når du er på utveksling, for gjeldende semester.

Beredskap

Dersom ulykken skulle være ute er det viktig at du vet hva du skal gjøre.
Last ned Nødnummer-appen til Sjømannskirken. 
Dette er en gratis app som samler det meste av det du trenger om du blir utsatt for en uønsket hendelse når du er på reise.
Lagre nummeret til Sjømannskirken døgnåpne beredskapstelefon: +47 951 19 181

Huskeliste 

  • Oppdatere kontaktinformasjon i Studentweb
  • Sørg for å ha kopi (papir eller elektronisk) av viktige dokumenter
  • Husk forsikringer
  • Vaksiner deg  

Beredskapstelefon ved MF: 

Nyttige tips og nettsider

Sjømannskirken
Reiseregistrering
ANSA
Folkehelseinstituttet
Nav utlandet
Helfo utland