University of Durham

University of Durham, United Kingdom

Fakta: 

Språk:   Engelsk

Land: England

By: Durham

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Universitet: Durham Unviversity, https://www.dur.ac.uk/

Generely: Universitetet ble grunnlagt i 1832, og regnes for å være Englands tredje eldste universitet.

Søknadsfrist MF: 
15. oktober for vårsemesteret
15. februar for høstsemesteret

Søknadsfrist eksternt:
31. mai

Søk her: https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/erasmus/incoming/howtoapply/

Type avtale: Bilateral Erasmus avtale

Type Stipend/støtte: Erasmus stipend 2300 NOK i måneden (min 3 mnd. Max 12. mnd.).

Gratis/betal: 2 studenter, 1 lærer

Kontaktperson universitet: Melissa Schuessler, melissa.schuessler@durham.ac.uk

Kontaktinfo, MF: 

Hvem kan søke? Teologi, bachelor og masternivå

Muligheter for bolig: Universitetet tilbyr begrenset antall plasser, men er behjelpelig med å finne privat bostedhttps://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/erasmus/incoming/accommodation/