University of California, Berkeley

MF har utvekslingsavtale med Department of Sociology ved University of California, Berkeley (UCB). 

Fakta: 

Språk: Engelsk

Land: USA

By: Berkeley, CA

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Dette er et av de beste og mest prestisjefulle universitetene i USA, og Universitetet ble grunnlagt i 1868. Campus er midt i hjertet av Berkeley, i San Francisco Bay.

Hvem kan søke
Studenter fra Bachelorprogrammet i Religion, Kultur og Samfunn eller studenter fra Lektorprogrammet. Andre studieretninger kan også vurderes.

Studiemuligheter og valg av emner
Full studiebelastning vil være tre emner i løpet av semesteret, som gir uttelling tilsvarende 30 studiepoeng ved MF. 15 credits ved UCB tilsvarer 30 norske studiepoeng (ECTS). Studenter er sikret plass på tre emner, men må sette opp en prioritert liste, fordi en ikke kan garantere at alle får alle ønsker oppfylt. Dette avhenger av samlet påmelding og tilgang på amerikanske studenter på emnene. Emneporteføljen kan variere noe fra år til år.

Undervisningsspråk
Engelsk. For studenter med eksamen fra videregående skole i Norge, eller Nord-Europa, eller med engelskspråklig bakgrunn (f.eks fra Storbritannia, USA) gis dispensasjon fra å ta språkprøve.

Semesterets varighet
Vårsemester: Begynnelsen av januar til midten av mai. NB! Utvekslingsavtalen gjelder kun for vårsemesteret.

Skoleavgift
Bilateralavtale-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved MF for det semestret de er i utlandet. Studieavgiften ved UC Berkeley varierer fra år til år. Studentene må i tillegg dekke egne reise- og oppholdskostnader. Se Lånekassens nettsider for informasjon om stipender og støtte.

Muligheter for bolig
Studentene vil få informasjon om boligformidling fra Berkeley, men er selv ansvarlige for å skaffe bolig. 

Hvordan søke på dette studiet?
Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Frist 15. september. I tillegg må søkeren levere et «letter of motivation» til studieadministrasjonen ved MF (Ca. en A4 side).

Aktuelle nettsider
Hjemmesiden til University of California Berkeley
Utfyllende informasjon fra Kristi Bedolla (Memo)

Annet
For å studere i USA trenger du studentvisum. Du må ha mottatt opptaksbrev fra Berkeley før du kan søke visum. Se på ambassadens hjemmeside for mer informasjon. Se også mer detaljert informasjon på Berkeleys nettsider.

Dersom du får støtte fra offentlige kilder (for eksempel Lånekassen) og får utstedt et J1 visum (visum for utvekslingsstudenter) må du vente to år etter oppholdet før du kan søke om permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA.

Forsikring 
Berkeley godtar den norske Folketrygden som fullverdig forsikring for studenter som reiser på denne avtalen. Det er dermed fritak fra den tidligere obligatoriske helseforsikringen som Berkeley formidler. Denne ordningen gjelder kun for studenter som reiser under denne avtalen, som studerer i USA med støtte fra Lånekassen og som har automatisk fulldekkende medlemsskap i Folketrygden. Hvis du ikke er norsk statsborger må du undersøke om ordningen gjelder for deg. Denne ordningen gjelder kun helseforsikring. All annen forsikring må studentene ordne selv.

Økonomisk garanti 
Lærestedet krever en økonomisk garanti som bevis på at du kan finansiere studieoppholdet ditt. Lånekassen kan utstede en slik foreløpig vurdering av retten til støtte. Søknadsskjema for dette kan du laste du ned fra deres hjemmesider. Dette bør gjøres i god tid før søknadsfristen.

Kontaktpunkt

Faglig ansvarlig: Janicke Heldal Stray: Janicke.H.Stray@mf.no

Faglig veiledning: Mona Guldbrandsen Bø: Mona.G.Bo@mf.no

Administrativt ansvarlig: Karoline Oftedal: internasjonal@mf.no