Universitetet i Tilburg

Universitetet i Tilburg, Nederland

Fakta: 

Språk: Nederlandsk og Engelsk

Land: Nederland

By: Tilburg

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Universitet: Tilburg Unviversity, http://www.tilburguniversity.edu/

Generelt: Universitetet ble grunnlagt i 1927. Deres ønske er å inspirere studenter og lærere til å oppnå deres fulle potensial.

Søknadsfrist MF:
15. Oktober for vårsemesteret
15. Februar for høstsemesteret

Søknadsfrist eksternt:
15. mai

Søk her: http://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/admissionprocedure.htm

Type avtale: Bilateral Erasmus avtale

Type Stipend/støtte: Erasmus stipend 2300 NOK i måneden (min 3 mnd. Max 12. mnd.).

Gratis/betal: 2 studenter, 2 lærere

Kontaktperson universitet: Annemarie Latour, a.f.latour@tilburguniversity.edu    

Kontaktinfo, MF: 

Hvem kan søke? Teologi, bachelor (nederlandsk) og masternivå

Muligheter for bolig: Universitetet tilbyr ikke studentboliger, men kan hjelpe til med å finne bolig. Mer informasjon finner du er: http://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/practicalissues/beforearrival/accommodation/