Universitetet i Aarhus

Aarhus Universitet er Danmarks nest største universitet. Det ble opprettet i 1928 som et privat initiativ under navnet «Universitetsundervisningen i Jylland». I 1942 ble Det teologiske fakultet opprettet, og Det naturvidenskabelige fakultet ble opprettet i 1954. Universitetet var privateiet frem til 1970, da staten gikk inn i eierskapet.

Picture: Lars Kruse

Fakta: 

Land: Danmark

By: Aarhus

Språk: Dansk

Søk her

Mer informasjon

Norsk Utenriksstasjon: info her

Søknadsfrist MF:
15. oktober for vårsemesteret
15. februar for høstsemesteret
Søk her

Søknadsfrist eksternt: http://www.au.dk/en/exchange/admission-to-aarhus-university/

Søk til studiestedet her: http://www.au.dk/en/exchange/admission-to-aarhus-university/

Type avtale:  Nordplus avtale, gjennom det nordisk teologiske nettverket

Type Stipend/støtte: Nordplus stipend på € 200 i måneden + reisestøtte (min 3 mnd. Max 12. mnd.).

Gratis: 2-3 studenter

Kontaktperson universitet: http://www.au.dk/en/exchange/contact/

Kontaktinfo, MFInternasjonal@mf.no

Hvem kan søke? Teologi, bachelor og masternivå, LAP- programmet

Muligheter for bolig: Universitetet hjelper til med å finne bolig. Mer informasjon finner du på universitetets nettside. http://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/teologi/