Når kirke lykkes

Seminarer

Hovedforedrag

Onsdag på Trosopplæringskonferansen

Kl 11.45 og 14.00:

 • Vår trosopplæring?
  Hvordan jobbe godt sammen på tvers av ulike profesjoner og teologiske ståsteder? Hva gjør det med samarbeidet når staben har ulik motivasjon knyttet til trosopplæring? Dette seminaret vil ta utgangpunkt i Tron Fagermoen, Astrid Sandsmark og Morten Holmqvist sin forskning på trosopplæring. Denne forskningen ønsker å bidra til å utvikle verktøy og teologisk språk for å skape bedre samarbeidsprosesser i stab knytte til trosopplæring. Rapportene Teologier i trosopplæringen og Vår trosopplæring. Stab, samarbeid og trosopplæring kan leses her: https://www.mf.no/forskningphd/pagaende-prosjekter/forskning-pa-trosoppl...

Kl 15.45:

 • Hvordan lykkes i 50 år? Ten Sing jubilerer og reflekterer
  I 2018 fyller Ten Sing-bevegelsen 50 år. Hva kan vi lære av suksessen? I dette seminaret vil noen talere få 6 minutter og 40 sekunder hver til å fortelle fra sine perspektiver om hva som har gjort at Ten Sing har lyktes – og hvordan det skal lykkes i femti år til.

Torsdag

Kl 9.30:

 • Faith Generation: When being church succeeds for young people. Med Nick Shepherd
  I will present an overview of the argument of the book Faith Generation Retaining Young people and growing the church and add into this some new thinking about the connection to the home as a place of faith generation.
 • Når ungdomsarbeid lykkes. Med Knut Tveitereid
  Sammen med Bård E.H. Norheim har Knut gjort et empirisk studie der de ser på ungdomsarbeid som lykkes I Norge. Hva er suksesskriteriene vi kan lære fra disse?
 • Når kirke lykkes - en samtale med Nick Shepherd og Knut Tveitereid ledet av Sunniva Gylver

Kl 16.30:

"Nåde er" - i kantina på MF

En samtale om forbrytelse, straff og de store ordene tilgivelse og forsoning.
Filosof Andreas Ribe sitter i fengsel og kommer for å fortelle sin historie om fengselsstraff. Hør han i programmet Sommer i P2.
Musikk ved bandet One day I´ll be a little old Lady!
Prest Ingrid Nyhus er moderator.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Kom og bli berørt og inspirert til å arrangere et slikt konsept der du bor.

Fredag

Kl 9.00:

Når folkehøgskolen lykkes, med Johan Lövgren
Med 3500 elever eller mer en 5% av hvert årskull utgjør folkehøgskolene en unik kontaktflate mellom kristne organisasjoner og unge voksne i Norge. Skolene har de siste årene hatt flere prosjekter med fokus på å tydeliggjøre og videreutvikle trospraksis. Johan Lövgren er skoleprest på Grenland folkehøgskole og har akkurat avsluttet en doktorgrad på tema læringsprosesser i folkehøgskolen. I forelesningen blander han forskerperspektiv med egen erfaring fra å utvikle trospraksis i nær kontakt med unge voksne fra alle typer trosbakgrunn. Johan spør hva det er som kjennetegner den trospraksis som lykkes på en folkehøgskole.

Kl 14.00:

Faith Imagination: How the church can succeed into the future, med Nick Sheperd
This keynote develops the argument of faith generation to suggest that it is developing of ‘imagination’ that is most important to engage in faith formation. This holds true for the ongoing discipleship and develop of adult Christians as well as in encouragement into  faith for the young. If the church is able to shape this biblical, liturgical and missional imagination we will be better able to engage the challenges of being Christian in daily life.