MF-bygget

Praktisk informasjon om MF-bygget for studenter med funksjonsnedsettelser

Parkering: MF har opptil 5 parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved hovedinngangen. Det er mulig å søke om en fast parkeringsplass ett semester av gangen hvis man har kommunalt parkeringsbevis. Søknadskjema for parkeringstillatelse finner du her (søknadsfrist 1. sept/1.feb.)

Inngangsparti/dører: Alle dører har foreskrevet åpningsbredde, og det finnes ingen høye terskler i bygget. Hovedinngangen og døren inn til biblioteket har automatiske døråpnere. 

Studenter som bruker rullestol, kan få nøkkelkort til bi-inngangen og heisen her etter avtale. 
 
Heis: Det er to heiser i bygningen. Areal i hovedheisen er 110 x 160 cm. Åpningsbredden på døren er 91 cm. Bi-heisen: areal er 112 x 189 cm, og åpningsbredden er 90cm. Begge heisene er tilrettelagt med følbare og lave knapper samt blindeskrift på etasjeknappene både på ut- og innsiden.
 
Toalett for bevegelseshemmede: Bygningen har to HC-toaletter som nås via heis.  Ett er lokalisert i underetasjen og ett i 4. etasje. 
 
Undervisningsrom: Alle rom kan nås via heis. Det er installert teleslynge i AUD 1. Kart over hvor det er best å sitte i forhold til teleslyngen, henger på en stolpe rett ved inngangen til auditoriet. 

Ved brann/evakuering: MF har brannansvarlige med særlig ansvar for egne områder på bygget ved brann/evakuering. Disse har hovedansvar for å hjelpe ut og å tømme området for mennesker. 

Studenter som enten bruker rullestol eller er avhengig av heis er ved ankomst pliktet til å registrere sin tilstedeværelse i resepsjonen i 1 etg., samt gi beskjed når man forlater bygget. Dette er grunnet evakueringsrutiner.  Studenter med særskilt behov kan få tilrettelagt en individuell plan ved evakuering av bygget. Ta gjerne kontakt med Nadia Sand nadia.sand@mf.no for en samtale om og vurdering av dette.