Svein Ellingsen, Æresdoktor, MF

Svein Ellingsen

Denne teksten ble brukt for å presenterte Svein Ellingsen (1929-2020) da han ble kreert æresdoktor ved MF i 2008. 

Billedkunstneren og salmedikteren Svein Ellingsen er født 1929 i Kongsberg og bosatt i Saltrød. Ellingsen tok artium i 1948 og studerte videre ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, ved Bjarne Engebrets malerskole og ved Statens Kunstakademi.

Som salmedikter har Svein Ellingsen levert et mektig bidrag til den norske salmeskatten. Han er representert med 38 originale salmer og 24 gjendiktninger i Norsk Salmebok og tillegget Salmer 1997, og hans salmer er representert i alle de nordiske lands salmebøker og/eller tillegg, samt i salmebøker i Tyskland, Østerrike, Sveits og USA. Enkelte salmer er også oversatt til andre språk, eksempelvis ungarsk og kinesisk. Svein Ellingsen er anerkjent som lyriker på høyeste litterære nivå, og han evner på en særegen måte å kombinere inderlighet og varme med et direkte og livsnært språk.

Svein Ellingsen har fra 1975 hatt årlig statsstipendium for hymnologisk arbeid. Fra 1972 til 1981 var han medlem av den norske Liturgikommisjons komité for salmebok og koralbok. Ellingsen har også deltatt med sine bilder på Høstutstillingen flere ganger. Han er tidligere utpekt som æresdoktor ved Akademiet i Åbo i 2002 og ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1995. Av andre priser kan nevnes Aust-Agder fylkes kulturpris 1977, Brobyggerprisen 1984, Fritt Ords Honnør 1992, Tekstforfatterfondets ærespris 2001 og Arendal kommunes kulturpris 2006.