Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål knyttet til studier i utlandet.

Hvor kan jeg dra?

 • Årets studieturer; se Studietur
   
 • Feltstudietur avtales med veileder
   
 • Studieopphold over ett eller flere semester skjer vanligvis ved et av våre partneruniversitet. Dersom du er interessert i studier ved et universitet som ikke står på listen kan du for eksempel bruke www.ansa.no/sok for å få en oversikt over hvilke skoler som finnes og hva de tilbyr innenfor området du er interessert i. Sjekk opptakskrav, og husk at de kan være annerledes enn i Norge. Snakk med studieveileder. Det er viktig å sjekke på forhånd om studier er godkjent og hvilke muligheter du har når du kommer tilbake. Godkjente læresteder se http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Student--studiesoker/Utenlandske-studiesteder/

Krav om avlagte studiepoeng

Du må ha studert minst ett år i Norge og ha bestått alle eksamener med gjennomsnittlig gode karakterer før du  kan reise på studieopphold til utlandet i regi av MF.

Hvor mange studiepoeng får jeg?

 • Ved studietur eller feltstudier er antall studiepoeng det som er angitt i emnebeskrivelsen.
   
 • Ved studieopphold over ett eller flere semester på et utenlandsk universitet er det obligatorisk med en forhåndsgodkjenning; ”Learning Agreement” som utarbeides i samråd med studieveileder på MF. Dette tar tid, og det anbefales å starte tidlig. Etter hjemkomst må du søke om endelig godkjenning eller innpasning. Du må selv be om gyldig eksamensutskrift fra vertsuniversitetet. Søknaden vil sannsynligvis innvilges dersom eksamenene fra det utenlandske lærestedet kan erstatte kurs innenfor teologistudiet eller hovedfag.

Søknadsfrister

 • Søknadsfristen for studieopphold over ett eller flere semester på et partneruniversitet er henholdsvis 15. februar for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret.
   
 • Søknadsfrist for studieturer er vanligvis fortløpende til påmeldingen er full. Ta kontakt med ansvarlig for den aktuelle studieturen.
   
 • Feltstudier bør avtales med veileder for oppgaven så tidlig som mulig.

Økonomiske støtteordninger

Studieopphold i utlandet over ett eller flere semester kan kvalifisere for støtte fra Lånekassen, dersom studiestedet er godkjent av lokale myndigheter. Lånekassen har gode ordninger og kan gi støtte til;

Reise: 70% stipend, 30% lånefinansiert. Du får en tur-retur-reise per semester.
Bolig: Avhengig av kostnadsnivået har Lånekassen egne satser for de enkelte land. Lånekassens regionale kontorer behandler søknader om delstudier i utlandet. Tilbudet om bolig varierer mellom ulike studiesteder i utlandet. Noen garanterer hybel i studentbyer, andre overlater det helt til studenten.
Skolepenger: Noen undervisningssteder krever skolepenger. Til dette formål kan Lånekassen gi et gebyrstipend på inntil NOK 52.320 for ett år.
Se også http://www.lanekassen.no/

Studieopphold i Europa over ett eller flere semester kan også være en del av Erasmus-programmet. Erasmus-studenter mottar vanligvis et stipend på NOK ca. 3500 per måned. Se også http://siu.no/Hoeyere-utdanning og informasjonsheftet ”Studieopphold i utlandet” ved internasjonalt kontor, 3 etasje.

Studieopphold i Norden over ett eller flere semester kan også være en del av Nordplus-programmet. Nordplus-studenter mottar vanligvis et stipend på ca. 180 Euro per måned. Kun én årlig søknadsfrist; 30. januar. Se også http://www.nordplusonline.org/ og informasjonsheftet ”Studieopphold i utlandet” ved internasjonalt kontor.

Studietur blir støttet av Lånekassen

Andre stipender (MF ikke ansvarlig for eksterne nettsider);

http://www.eurodesk.no/
Norges forskningsråd www.forskningsrådet.no/is (mest masternivå)
http://www.legatsiden.no/
http://www.legathandboken.no/
Internasjonal stipendseksjon, British Chevening Scholarships
Fulbright-stipend:  ">  
Norge-Amerika Foreningen: http://www.noram.no/
deler årlig ut stipend til studenter og doktorgradsstipendiater.

Språkkompetanse

 • For studier i USA og Canada, kreves det ofte en TOEFL-test eller IELTS. Dette er tester som måler engelskkunnskapene dine. Se http://www.toefl.org/ eller www.britcom.org/norway
   
 • For Erasmus-studenter kan det gis støtte fra Lånekassen på inntil NOK 15000 for å ta språkkurs i forkant av studieoppholdet. Se mer informasjon i informasjonsheftet ”Studieopphold i utlandet” på Canvas eller ved rom 357b - internajsonalt kontor
   
 • Lånekassen kan også gi støtte til opplæring i språk og samfunnsfag for inntil fem måneder. Se mer informasjon i informasjonsheftet ”Studieopphold i utlandet” hos internasjonal konsulent.

Praktiske spørsmål ved studiestedet i utlandet

Finn informasjon på internett, MFs studiestedpresentasjon eller ta direkte kontakt med studiestedet. Dersom du fortsatt har ubesvarte spørsmål, vil MFs internasjonale kontor også kunne være behjelpelig.

Kontaktperson ved MF

MF har et internasjonal kontor som hjelper deg til å finne fram til ditt mest spennende semester i studiet.  E: internasjonal@mf.no

Organisasjoner

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) er en norsk organisasjon som hjelper norske studenter i utlandet med alt av fra forsikring til studiemessige spørsmål, bolig, oppholdstillatelse, VISA etc. Både før under og etter oppholdet.

Se www.ansa.no