Studier i utlandet

MF anbefaler alle studenter å dra på et utenlandsopphold. Der kan du få ny og spennende kunnskap og ikke minst flotte opplevelser ved våre samarbeidsinstitusjoner i USA, Afrika, Asia og Europa.

Fakta: 

Hvorfor utvekslingsstudier?
"Å studere i utlandet har for meg bydd på mange spennende og nye utfordringer. Jeg får møte mennesker fra hele verden med andre måter og tenke på, og med et helt annet verdensbilde enn meg selv. Som teologistudent er det inspirerende å se at min tjeneste er en del av en større, global kirke". 
- Kristin Jenssen, Teologi.

 

 

 

Søk her

Neste søknadsfrist er 1. oktober.

Intensivkurs, studier og feltarbeid
- Søk om utveksling til UC Berkely her. Frist. 15. september 2018
-
Søk om feltstudier i Myanmar (våren/høsten 2018) - international@mf.no (fullfinansiert)
 

Det er enkelt - gjør som følger:

  1. finn et aktuelt studiested
  2. søk om studier i utlandet
  3. få en faglig godkjenning fra MF
  4. søk til selve studiestedet
  5. søk om visum
  6. søk støtte i Lånekassen

NB: MFs internasjonale kontor og studieveiledere innenfor teologi, samfunnssfag og pedagogikk hjelper deg!

Veldig god finansiering av studier!

- Startstipend fra MF (Kr 5000,-)
- Lånekassen
- Erasmus
- Norplus
- MF-stipendet

---------------------------------------------------

Følg oss på Facebook
Lik Facebook-siden vår og få siste nytt om studier i utlandet, søknadsfrister mm.

 

Studiested

Som utvekslingsstudent kan man studere ved et av MFs mange partneruniversitet i Europa, Afrika, Amerika eller Asia.

Les mer her

Kontaktpersoner

Internasjonalt kontor hjelper å finne fram til ditt mest spennende semester. Har du egne ideer, hjelper vi deg så langt som mulig.

Telefon: 22 59 05 74 / 22 59 05 00 |  Epost: international@mf.no

Har du spørsmål vedrørende arrangementer og/eller det internasjonale miljøet på MF, vennligst kontakt vår internasjonale studentassistent.

E-post: isa@mf.no

Mer om utveksling og utenlandsopphold

Prinsippet bak studentutvekslingen er at du fortsatt er MF-student mens du tilegner deg formell kompetanse ved en annen utdanningsinstitusjon. Et semester i utlandet kan dermed gi uttelling som om du var på MF.

I Europa tilrettelegges studentutvekslingen i rammen av Erasmus-programmet. MF har utvekslingsavtaler med universiteter i Tyskland, Storbritannia, Italia og Tsjekkia. I Norden er MF en del av Nordplus-programmet der alle de nordiske fakulteter samarbeider. Det er en målsetting for MF at studenter på flerårig studieprogram skal ha studieopphold i utlandet.