Studier i utlandet

MF anbefaler alle studenter å dra på et utenlandsopphold. Der kan du få ny og spennende kunnskap og flotte opplevelser ved våre samarbeidsinstitusjoner i USA, Afrika, Asia og Europa.

Fakta: 

Hvorfor utvekslingsstudier?
"Å studere i utlandet har for meg bydd på mange spennende og nye utfordringer. Jeg får møte mennesker fra hele verden med andre måter og tenke på, og med et helt annet verdensbilde enn meg selv. Som teologistudent er det inspirerende å se at min tjeneste er en del av en større, global kirke". 
- Kristin Jenssen, Teologi.

Søknadsfrister for utvekslingsopphold:
1. oktober (15. september for utveksling til Stellenbosch og Berkeley)
1. februar

Intensivkurs, studier og feltarbeid
- Søk om utveksling til UC Berkeley her. Frist 15. september 2018
- Søk om intensivkurs i Myanmar våren 2019 her. Frist 1. oktober 2018
- Søk om feltstudier i Myanmar (våren/høsten 2018) - international@mf.no (fullfinansiert)

Slik går du fram:

  1. finn et aktuelt studiested
  2. søk om studier i utlandet
  3. få en faglig godkjenning fra MF
  4. søk til selve studiestedet
  5. søk om visum
  6. søk om finansiering 

MFs internasjonale kontor og studieveiledere innenfor teologi, samfunnssfag og pedagogikk hjelper deg gjerne.

Kontakt

Karoline Oftedal,
Rådgiver internasjonalisering

Telefon: 22 59 05 74 |  Epost: international@mf.no

Har du spørsmål vedrørende arrangementer og/eller det internasjonale miljøet på MF, vennligst kontakt vår internasjonale studentassistent.

E-post: isa@mf.no