veiledning studenter og lærer

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere

Praksislærere i skolen skal normalt ha veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng. 

Omfang
15 stp over to semestre.

Søknadsfrist
15. desember (oppstart i januar/februar). Løpende opptak fram til studiestart ved ledige plasser.

Søknad
Du søker om opptak via Søknadsweb.

Opptakskrav
Relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år), og to års relevant yrkeserfaring.

Semesteravgift
Kr 5000,- inkl. avgift til SiO.

Veiledning for praksislærere tilbys som deltidsstudium over ett år med oppstart i september. Studiet retter seg mot lærere som ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede. Overgangen fra studium til yrkeskarriere kan oppleves krevende, og god veiledning kan være avgjørende for at nyutdannede velger å bli i skolen.

Studiet har en teoretisk og praktisk tilnærming, med ferdighetstrening som har fokus på både det å være veileder og det å motta veiledning i gruppe.

Viktige temaer

  • Ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til veiledning
  • Kommunikasjon og samspill i veiledning
  • Å være ny i yrket, overgang fra utdanning til yrke
  • Profesjonsetikk og veiledning
  • Analytisk og kritisk tilnærming til veiledning

Hele emnebeskrivelsen finner du her.

Undervisning

Studiet går over to semestre med fire undervisningsdager per semester, med to samlinger á to dager undervisning. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student. Studiet avsluttes med eksamen i mai.

Opptakskrav

Relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år), og to års relevant yrkeserfaring. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studierådgiver
E-post: deltid@mf.no
Tlf. 22 59 05 00

For faglige spørsmål, kontakt faglig leder Torbjørg Torp Nilssen
E-post: torbjorg.t.nilssen@mf.no