Oslo domkirke

Theology, Religion and Society

Bachelorprogram i kristen teologi, religions- og samfunnsvitenskap.

Undervisningsspråk
Engelsk

Omfang
3 år (180 studiepoeng)

Kontakt
teologi@mf.no

Bachelorprogrammet Teology, Religion and Society gir en grundig utdannelse i de teologiske disiplinene, og aktuelle utfordringer knyttet til teologi, samfunn og religion.

Dette programmet er spesielt rettet mot internasjonale studenter. Det finnes ingen norsk beskrivelse av dette studieprogrammet. Vennligst se den engelske versjonen av denne siden for mer informasjon.