Kryss av for ønskede alternativer her

Resultatet vises automatisk i listen nedenfor.

Fagområder


Undervisningsspråk

Studietype


Studiestart


> Informasjon om opptak

> Kurs og videreutdanning

Studium Studiepoeng Studietype Studiestart
Bachelor i religion og samfunn 180 Bachelor Høst
Bachelor i teologi 180 Bachelor Høst
Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring 180 Bachelor Høst
Bachelor in Theology, Religion and Society 180 Bachelor Høst
Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) 60 Deltidsstudier Vår, Høst
Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning 90 Deltidsstudier Høst
Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk 90 Deltidsstudier Høst
Erfaringsbasert master i praktisk teologi 90 Deltidsstudier Høst
Master i klinisk sjelesorg 120 Deltidsstudier Høst
Trosopplæring for Den norske kirke 60 Deltidsstudier Høst
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag 300 Master Høst
Master i diakoni 120 Master Høst
Master i kirkelig undervisning 120 Master Høst
Master i teologi 120 Master Høst
Master in History of Religions 120 Master Høst
Master in Religion in Contemporary Society 120 Master Høst
Master in Religion, Society and Global Issues 120 Master Høst
Metodistisk presteutdanning 300 Profesjonsstudier Høst
Profesjonsstudium teologi 360 Profesjonsstudier Høst
Praktisk-pedagogisk utdanning 60 Videreutdanning Høst
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon 60 Årsstudier Høst
Årsstudium i kristendom/KRLE 60 Årsstudier Høst
Årsstudium i samfunnsfag 60 Årsstudier Høst
AVH505: Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk 30 Enkeltemner Høst
AVH5055: Masteroppgave Lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag 45 Enkeltemner Høst
AVH5070: Masteroppgave i diakoni 30 Enkeltemner Vår, Høst
AVH5090: Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk 30 Enkeltemner Høst
AVH8010: Masteroppgave i klinisk sjelesorg 30 Enkeltemner Vår, Høst
AVH8020: Masteroppgave i praktisk teologi 30 Enkeltemner Vår, Høst
BAO2700: Bacheloroppgave 10 Enkeltemner Vår, Høst
DIA5110: Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag 10 Enkeltemner Høst*
DIA5115: Diakoniens teologi med vekt på frigjøringsteologiske perspektiver 10 Enkeltemner Høst*
DIA5120: Sjelesorg 10 Enkeltemner Høst*
DIA5130: Etikk og verdier 10 Enkeltemner Vår
DIA5210: Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver 15 Enkeltemner Vår
DIA5220: Sjelesorg og fordypningspraksis 15 Enkeltemner Vår
DIA5230: Ledelse, etikk og samfunnsansvar 15 Enkeltemner Høst
DIA5231: Etikk og samfunnsansvar 5 Enkeltemner Høst
EX1010: Examen philosophicum 10 Enkeltemner Vår, Høst
EX1011: Examen philosophicum 10 Enkeltemner Vår
EX1020: Examen facultatum 10 Enkeltemner Høst
EX1022: Examen facultatum: Critical Thinking and Academic Writing 10 Enkeltemner Høst
EX1025: Examen facultatum, samfunnsfaglig variant 10 Enkeltemner Høst
FIL2010: De store spørsmålene 10 Enkeltemner Vår, Høst
FIL5010: De store spørsmålene 10 Enkeltemner Vår, Høst
HIS5010: Theoretical perspectives: The historical study of religion 10 Enkeltemner Høst
HIS5020: Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective 10 Enkeltemner Høst
HIS5030: Owning and sharing holy matter: texts, artefacts and places 10 Enkeltemner Vår
HIS5050: Encounters: Common Categories and Concepts in Abrahamic religions 10 Enkeltemner Vår
HIS9060: Nordic Network for Study of Judaism, Christianity and Islam in the First Millennium studietur Andalusia 0 Enkeltemner Høst*
K1010: Bibelfag 10 Enkeltemner Høst
K1020: Bibelfag og kristendommens historie 10 Enkeltemner Vår
K1030: Kristen livstolkning i dag 10 Enkeltemner Vår
K1035: Kirkens tro og tradisjon 15 Enkeltemner Høst*
K5410: Systematisk teologi 10 Enkeltemner Høst
K5710: Bibel og formidling med masterarbeid 15 Enkeltemner Vår
KRLE1010: Religioner og livssyn 15 Enkeltemner Høst
KRLE1021: Bibelen: tekst og kultur 15 Enkeltemner Vår
KRLE1030: Bibelen, religion og religionspedagogikk 15 Enkeltemner Høst
KRLE1040: Etikk, filosofi, og kristen livstolkning 15 Enkeltemner Vår
LED2100: Lederskap i praksis 30 Enkeltemner Høst
LED2541: Ledelse og medarbeiderskap 10 Enkeltemner Høst
LED5080: Ledelse, roller og samspill i menighetene 15 Enkeltemner Vår
MET-EMP910: Qualitative and Quantitative Methods: Designing Research and Constituting Data 5 Enkeltemner Vår, Høst
MET-EMP920: Qualitative and Quantitative Methods: Analysis and Writing 5 Enkeltemner Vår, Høst
MET-HIS910: Historical and Exegetical Methods: Text, Materiality, Context 5 Enkeltemner Høst
MET-HIS920: Historical and Exegetical Methods: Sources, Text-Production and Transmission 5 Enkeltemner Høst
MET-SYS910: Methods in Systematic Theology: Hermeneutics, Dogmatics, and Ethics 5 Enkeltemner Vår, Høst
MET-SYS920: Methods in Systematic Theology: Philosophy and Theology 5 Enkeltemner Vår, Høst
MET5010: Kvalitative forskningsmetoder 10 Enkeltemner Vår, Høst
MET5016: Selvvalgt masteroppgavelitteratur 10 Enkeltemner Høst
MET5040: Metode Kirkelig undervisning 10 Enkeltemner Vår, Høst*
MET5080: Metodelære: Deltid 5 Enkeltemner Vår
MET5115: Bibelfaglig metode: Det gamle testamente 10 Enkeltemner Vår
MET5215: Bibelfaglig metode: Det nye testamente 10 Enkeltemner Vår
MET5310: Methodology: Texts and History 10 Enkeltemner Vår
MET5515: Metode Kirkelig undervisning 5 Enkeltemner Høst
MET5920: Metode: praktiske og systematiske disipliner 10 Enkeltemner Vår
NT513: Det nye testamentet - bibelteologi 10 Enkeltemner Høst
PED1001: Praksis - lektorprogrammet - første semester 0 Enkeltemner Høst*
PED1030: Ungdomskultur og trosopplæring 10 Enkeltemner Høst
PED1640: Innføring i ledelse i kristent barne- og ungdomsarbeid 10 Enkeltemner Vår
PED2010: Barn og unge i trosopplæringen 10 Enkeltemner Høst
PED2015: Barn og unge i trosopplæringen 15 Enkeltemner Vår*
PED5511: Kirkens undervisning - oppdrag, historikk og planer 10 Enkeltemner Vår*
PED5520: Kirken som lærende fellesskap 10 Enkeltemner Høst
PED5530: Kirkebyggets teologi og læring 10 Enkeltemner Vår*
PED5550: Kirkebyggets teologi, gudstjeneste og læring med veiledet praksis 15 Enkeltemner Vår
PED5610: Utdanning og etikk: Filosofiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver 10 Enkeltemner Vår
PED6000: Universitetspedagogikk 10 Enkeltemner Vår, Høst
PHD-HUM901: Philosophy of Science in Humanities 5 Enkeltemner Vår, Høst
PHD-SOC901: Philosophy of Science in Social Sciences 5 Enkeltemner Vår, Høst
PHD900: Religion and Values 5 Enkeltemner Høst
PHD930: The Status of the discipline 10 Enkeltemner Vår, Høst
PHD950: PhD thesis 150 Enkeltemner Vår, Høst
PHI2100: Semitic and Afroasiatic Philology 1 15 Enkeltemner Vår
PHI2110: Klassisk hebraisk språk 15 Enkeltemner Høst
PHI2120: Klassisk hebraisk 2 15 Enkeltemner Vår
PHI2200: Greek Philology 1 15 Enkeltemner Vår, Høst*
PHI2230: Middelalderlatin 1 15 Enkeltemner Høst
PHI2240: Middelalderlatin 2 15 Enkeltemner Vår*
PHI2250: Kirkeslavisk 1 15 Enkeltemner Vår
PHI2300: Indian and Buddhist Philology 1 15 Enkeltemner Vår, Høst*
PHI2310: Sanskrit 1 15 Enkeltemner Høst
PHI2320: Sanskrit 2 15 Enkeltemner Vår
PHI2330: Pali 1 15 Enkeltemner Høst
PHI2350: Tibetansk 1 15 Enkeltemner Høst
PHI2360: Tibetansk 2 15 Enkeltemner Vår*
PHI2400: Sumerisk og akkadisk filologi 1 15 Enkeltemner Vår, Høst*
PHI2410: Klassisk sumerisk 15 Enkeltemner Høst
PHI2420: Klassiske sumeriske tekster 15 Enkeltemner Vår
PHI2430: Akkadisk 1 15 Enkeltemner Høst
PHI2440: Akkadisk 2 15 Enkeltemner Vår*
PHI2500: Arabic and Islamic Philology 1 15 Enkeltemner Høst
PHI2502: Arabic and Islamic Philology 2 15 Enkeltemner Vår
PHI2510: Klassisk arabisk språk 15 Enkeltemner Høst
PHI2520: Klassisk arabisk 2 15 Enkeltemner Vår
PHI2530: Koptisk 1 15 Enkeltemner Vår
PHI2610: Klassisk kinesisk 1 15 Enkeltemner Høst
PHI2620: Klassisk kinesisk 2 15 Enkeltemner Vår*
PHI2700: Indo-Iranian Philology 1 15 Enkeltemner Vår
PHI5100: Semitic and Afroasiatic Philology 1 15 Enkeltemner Vår
PHI5110: Klassisk hebraisk språk 15 Enkeltemner Høst
PHI5120: Klassisk hebraisk 2 15 Enkeltemner Vår
PHI5200: Greek Philology 1 15 Enkeltemner Vår, Høst*
PHI5230: Middelalderlatin 1 15 Enkeltemner Høst
PHI5240: Middelalderlatin 2 15 Enkeltemner Vår*
PHI5250: Kirkeslavisk 1 15 Enkeltemner Vår
PHI5300: Indian and Buddhist Philology 1 15 Enkeltemner Vår, Høst*
PHI5310: Sanskrit 1 15 Enkeltemner Høst
PHI5320: Sanskrit 2 15 Enkeltemner Vår
PHI5330: Pali 1 15 Enkeltemner Høst
PHI5350: Tibetansk 1 15 Enkeltemner Høst
PHI5360: Tibetansk 2 15 Enkeltemner Vår*
PHI5400: Sumerisk og akkadisk filologi 1 15 Enkeltemner Vår, Høst*
PHI5410: Klassisk sumerisk 15 Enkeltemner Høst
PHI5420: Klassiske sumeriske tekster 15 Enkeltemner Vår
PHI5430: Akkadisk 1 15 Enkeltemner Høst
PHI5440: Akkadisk 2 15 Enkeltemner Vår*
PHI5500: Arabic and Islamic Philology 1 15 Enkeltemner Vår, Høst*
PHI5502: Arabic and Islamic Philology 2 15 Enkeltemner Vår
PHI5510: Klassisk arabisk språk 15 Enkeltemner Høst
PHI5520: Klassisk arabisk 2 15 Enkeltemner Vår
PHI5610: Klassisk kinesisk 1 15 Enkeltemner Høst
PHI5620: Klassisk kinesisk 2 15 Enkeltemner Vår*
PHI5700: Indo-Iranian Philology 1 15 Enkeltemner Vår
PKU501: Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs 20 Enkeltemner Vår, Høst*
PKU502: Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs 20 Enkeltemner Vår, Høst*
PKU503: Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs 20 Enkeltemner Vår, Høst*
PPU1010: Pedagogikk 1, didaktikk 1 og praksis 30 Enkeltemner Høst
PPU1020: Pedagogikk 2, didaktikk 2 og praksis 30 Enkeltemner Vår
PRA1001: Praksis - Lektorprogrammet 0 Enkeltemner Høst
PRA1002: Praksis - Lektorprogrammet 0 Enkeltemner Vår
PRA1004: Praksis - Lektorprogrammet 0 Enkeltemner Vår
PRA1005: Praksis - Lektorprogrammet 0 Enkeltemner Høst
PT508: Menighetspraksis 5 Enkeltemner Vår, Høst
PT509: Institusjonspraksis 5 Enkeltemner Høst*
PT510: Sjelesorg 5 Enkeltemner Høst*
RL1010: Religionsvitenskap 10 Enkeltemner Høst
RL1012: Introduction to Religious Studies and Hinduism and Buddhism 10 Enkeltemner Høst
RL1015: Historie, livssynskunnskap og pedagogikk 10 Enkeltemner Høst
RL1025: Didaktikk og kristendommens historie 10 Enkeltemner Vår
RL1030: Religion og kristendommens historie 10 Enkeltemner Vår
RL2012: Judaism and Islam 10 Enkeltemner Vår
RL2030: Islam (for lektorstudenter) 10 Enkeltemner Høst
RL2035: Islam 10 Enkeltemner Høst
RL2040: Østlig religiøsitet 10 Enkeltemner Vår
RL2050: Kristendommens kulturhistorie 10 Enkeltemner Høst
RL2615: Kirkearkitekturens historie: kult, estetikk og sakralitet 10 Enkeltemner Vår
RL5010: Religion og læring 10 Enkeltemner Høst
RL5015: Islam: Tro, tradisjon og fornyelse 10 Enkeltemner Høst
RL5020: Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier 10 Enkeltemner Vår
RL5040: Østlig religiøsitet 10 Enkeltemner Vår
RL5050: Klassisk kultur og kristen tradisjon 10 Enkeltemner Høst
RL5056: Filosofi og hermeneutikk 5 Enkeltemner Vår
RL5065: Samtidsreligion 10 Enkeltemner Vår
RL5075: Filosofi 5 Enkeltemner Høst
RL5240: Det nye testamentet 10 Enkeltemner Høst
RL5615: Kirkearkitekturens historie: kult, estetikk og sakralitet 10 Enkeltemner Vår
RLE2610: Kristendom og billedkunst 10 Enkeltemner Høst*
RLE2620: Caravaggios religiøse kunst 10 Enkeltemner Høst*
RLE2630: Kristendom og billedkunst: Det gamle testamente 10 Enkeltemner Høst*
RP501: Religion og læring 10 Enkeltemner Høst
RPSY5010: Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner 10 Enkeltemner Vår
RPSY5020: Religionspsykologi for helsefaglig praksis 10 Enkeltemner Høst
SAM1000: Innføring i samfunnsfag 20 Enkeltemner Høst
SAM1000L: Innføring i samfunnsfag, Lektorprogrammet 20 Enkeltemner Høst
SAM1010: Samfunnsfaglige perspektiver 10 Enkeltemner Høst*
SAM1021: Samfunnsfaglige metoder 10 Enkeltemner Høst*
SAM1030: Ungdomskultur 10 Enkeltemner Høst
SAM1030L: Ungdomskultur Lektorprogrammet 10 Enkeltemner Høst
SAM1040: Demokrati, ulikhet og velferdsstat 10 Enkeltemner Vår
SAM1040L: Demokrati, ulikhet og velferdsstat, Lektorprogrammet 10 Enkeltemner Vår
SAM1050: Internasjonal politikk 10 Enkeltemner Vår
SAM1050L: Internasjonal politikk 10 Enkeltemner Vår
SAM1060: Det flerkulturelle Norge 10 Enkeltemner Vår
SAM1060L: Det flerkulturelle Norge 10 Enkeltemner Vår
SAM1070: Religion og samfunn: Norge i dag 10 Enkeltemner Høst
SAM1210: Introduction to the Social Sciences 10 Enkeltemner Vår
SAM1515: Interkulturell kommunikasjon 10 Enkeltemner Høst
SAM1525: Interkulturell kommunikasjon - Studieopphold 20 Enkeltemner Høst
SAM2020: Folkemord 10 Enkeltemner Vår, Høst
SAM2040: Demokrati, menneskerettigheter og religion 10 Enkeltemner Høst
SAM2070: Religion og samfunn II: Europa og USA 10 Enkeltemner Høst
SAM2075: Religion og samfunn III: Globale perspektiver 10 Enkeltemner Vår
SAM2230: Genocide and Religion 10 Enkeltemner Høst
SAM2270: Sociology of Religion 10 Enkeltemner Høst
SAM2510: Interkulturell kommunikasjon II 10 Enkeltemner Vår
SAM2550: Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av "de andre" 10 Enkeltemner Vår
SAM5010: Theoretical Perspectives: Religion in Contemporary Society 10 Enkeltemner Høst
SAM5020: Maps and Key Issues: Case Studies of Religion in Contemporary Society 10 Enkeltemner Høst
SAM5030: The Craft: Research Skills and Professional Engagement in the Study of Religion 10 Enkeltemner Høst
SAM5041: Religion, Education and Development 10 Enkeltemner Vår*
SAM5130: Religion, Conflict and Reconciliation 10 Enkeltemner Vår*
SAM5131: Religion, Conflict and Reconciliation - intensive course 10 Enkeltemner Høst
SAM5132: The Craft: Research Skills and Professional Engagement in the Study of Religion 10 Enkeltemner Høst*
SAM5150: Religion, Identity and Populism 10 Enkeltemner Vår
SAM5510: Samfunnsteori 10 Enkeltemner Høst*
SAM5520: Samfunnsfaglig forskningsdesign og skriving 10 Enkeltemner Høst*
SAM5530: Vitenskapsteori 10 Enkeltemner Høst*
TE5060: Veiledning for praksislærere 15 Enkeltemner Høst
TEOL1110: Hebraisk 1: Grunnelementer 10 Enkeltemner Vår
TEOL1120: Hebraisk 2: Tekstarbeid 10 Enkeltemner Høst
TEOL1210: Gresk 1: Grunnelementer 10 Enkeltemner Høst
TEOL1220: Gresk 2: Tekstarbeid 10 Enkeltemner Vår
TEOL1410: Introduction to the History of Christianity 10 Enkeltemner Vår
TEOL1415: Introduction to Systematic Theology 10 Enkeltemner Høst
TEOL1450: Pentekostal tro i historisk og aktuelt perspektiv 10 Enkeltemner Høst*
TEOL1510: Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi 10 Enkeltemner Høst
TEOL1540: Kirke i kontekst 10 Enkeltemner Høst
TEOL1571: Verdibevisst ledelse i Metodistkirken 10 Enkeltemner Vår*
TEOL1592: Youth Ministry 10 Enkeltemner Vår*
TEOL1610: Introduction to Contemporary Mission Studies 10 Enkeltemner Høst
TEOL1715: Introduction to the Bible 10 Enkeltemner Høst
TEOL2110: Gammeltestamentlig metode, Deuteronomium og deuteronomistisk litteratur 10 Enkeltemner Høst
TEOL2210: Kristen teologi blir til - Paulus og Johannesevangeliet 10 Enkeltemner Vår
TEOL2310: Teologihistorie 10 Enkeltemner Vår
TEOL2410: Luthersk teologi i dag 10 Enkeltemner Vår
TEOL2450: Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden 10 Enkeltemner Høst
TEOL2510: Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling 10 Enkeltemner Vår
TEOL2516: Innføring i praktisk teologi 20 Enkeltemner Høst
TEOL2540: Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis 10 Enkeltemner Vår
TEOL2542: Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis 10 Enkeltemner Høst
TEOL2544: Bacheloroppgave 10 Enkeltemner Vår
TEOL2546: Ungdom og kirke 10 Enkeltemner Vår, Høst*
TEOL2570: Metodistkirkens Lære og Kirkeordning 5 Enkeltemner Høst*
TEOL2610: Misjon, global kristendom og religionsdialog 10 Enkeltemner Høst
TEOL2640: Church in the World: Denominations and Ecumenism 10 Enkeltemner Vår
TEOL2650: Church in Society - for the transformation of the world 10 Enkeltemner Høst
TEOL2725: Methods and Tools for Biblical Interpretation 10 Enkeltemner Vår
TEOL2735: Biblical Exegesis 10 Enkeltemner Vår
TEOL2740: Kulturanalyse: Teologi og populærkultur 10 Enkeltemner Vår*
TEOL2770: Metodismens historie og teologi 10 Enkeltemner Høst*
TEOL2772: Metodistisk spiritualitet med røtter i østkirken 5 Enkeltemner Høst*
TEOL2790: Constructive Theology 10 Enkeltemner Vår
TEOL5110: Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi 10 Enkeltemner Høst
TEOL5115: Salmene og troens liv 5 Enkeltemner Vår
TEOL5210: Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling 10 Enkeltemner Høst
TEOL5215: Teologi, retorikk og sosial-historie: 1. Korinterbrev og Åpenbaringsboken 5 Enkeltemner Vår
TEOL5310: Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie 10 Enkeltemner Høst
TEOL5410: Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon 10 Enkeltemner Vår
TEOL5420: Etikk og religionsfilosofi 10 Enkeltemner Høst
TEOL5475: Hellighet i kristen tradisjon 10 Enkeltemner Vår*
TEOL5510: Sjelesorg med institusjonspraksis 10 Enkeltemner Høst
TEOL5511: Trosopplæring og gudstjenesteliv med praksis 10 Enkeltemner Vår*
TEOL5520: Stiftspraksis med øvingsdager 10 Enkeltemner Vår
TEOL5530: Teolog og prest i praksis 20 Enkeltemner Vår
TEOL5542: Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis 10 Enkeltemner Høst*
TEOL5546: Ungdom og kirke 10 Enkeltemner Vår, Høst
TEOL5550: Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier 5 Enkeltemner Høst*
TEOL5570: Kristen spiritualitet i dialog med aktuelle strømninger 10 Enkeltemner Vår
TEOL5571: Trosfortellingsgruppe 10 Enkeltemner Vår, Høst*
TEOL5575: Tros- og livsfortelling 10 Enkeltemner Vår
TEOL5580: Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner 10 Enkeltemner Høst
TEOL5610: Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien 10 Enkeltemner Høst
TEOL5640: Kirke og teologi i sør 10 Enkeltemner Vår
TEOL5710: Mellom tekst og preken: Teologi, hermeneutikk og retorikk 10 Enkeltemner Vår
TEOL5770: Metodismens historie og teologi 1 10 Enkeltemner Høst*
TEOL6110: Hebraisk fordypning 10 Enkeltemner Høst*
TEOL6210: Gresk fordypning 10 Enkeltemner Vår*
TEOL6744: Kjønn, historie og teologi 10 Enkeltemner Vår*
TEOL8512: Når klinisk erfaring og teologisk refleksjon møtes 5 Enkeltemner Vår, Høst*
TEOL8513: Trinitarisk teologi i sjelesorgen 5 Enkeltemner Vår, Høst*
TEOL8514: Sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis 5 Enkeltemner Vår, Høst*
TEOL8535: Pilegrimsferd: historie, teologi og praksis 5 Enkeltemner Høst*
TEOL8580: Pastoral lederutvikling 30 Enkeltemner Vår
TEOL8598: Prest og teolog i praksis – del I 5 Enkeltemner Høst
TEOL8599: Prest og teolog i praksis – del II 5 Enkeltemner Vår
Ingen resultater funnet.

Vis: 
* Dette emnet/programmet tilbys ikke alltid.