NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Søk i emnebeskrivelser

Dette søker i alle emner, ikke bare dette semesteret. Du kan søke på flere ord samtidig.


Arkiv med gamle emne- og studieprogramkataloger...