Praktisk-pedagogisk utdanning

Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du jobbe som lærer i norsk skole.

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni

Søk via Søknadsweb

Studieavgift
Ordinær studieavgift inkl. medlemsskap i SiO

Politiattest
Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak.

Kontakt
skole@mf.no

PPU er en ettårig utdanning som kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng. Det består av 30 poeng pedagogikk, 30 poeng fagdidaktikk og 12 uker veiledet praksis.

Fagdidaktikken er knyttet til skolefagene KRLE/religion og etikk og samfunnsfag. Du må ha gjennomført utdanning innen disse fagfeltene før du starter på PPU.

Opptakskrav
- Mastergrad
- Minimum 60 studiepoeng religion/KRLE og 60 studiepoeng samfunnsfag.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Minstekrav til søkere:
- mastergrad
- minimum 60 studiepoeng innenfor både samfunnsfag og religion/KRLE
- Studenten må kunne fremvise politiattest ved studiestart.
- Karakterer vedlegges ved opptak. Eksamener som er avgjørende for kvalifisering av søker må være bestått før studiet starter.

Rangering av søkere:
Søkere til PPU rangeres etter en helhetsvurdering av den enkelte søker, der utdanningsgrad, antall studiepoeng og oppnådde karakterer vektlegges.

Antall plasser

20

Oppbygging

Praktisk pedagogisk utdanning

2. semesterPPU1020
Pedagogikk 2, didaktikk 2 og praksis
(30 stp)
1. semesterPPU1010
Pedagogikk 1, didaktikk 1 og praksis
(30 stp)