Praktisk-pedagogisk utdanning

Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du jobbe som lærer i norsk skole.

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni

Det vil dessverre ikke være mulig å søke opptak til PPU med oppstart høsten 2021.

Studieavgift
Ordinær studieavgift inkl. medlemsskap i SiO

Politiattest
Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak.

Kontakt
skole@mf.no

Det vil dessverre ikke være mulig å søke opptak til PPU med oppstart høsten 2021.

PPU er en ettårig utdanning som kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng. Det består av 30 poeng pedagogikk, 30 poeng fagdidaktikk og 12 uker veiledet praksis.

Fagdidaktikken er knyttet til skolefagene KRLE/religion og etikk og samfunnsfag. Du må ha gjennomført utdanning innen disse fagfeltene før du starter på PPU.

Opptakskrav
- Mastergrad
- Minimum 60 studiepoeng religion/KRLE og 60 studiepoeng samfunnsfag.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

Minstekrav til søkere:
- mastergrad
- minimum 60 studiepoeng innenfor både samfunnsfag og religion/KRLE
- Studenten må kunne fremvise politiattest ved studiestart.
- Karakterer vedlegges ved opptak. Eksamener som er avgjørende for kvalifisering av søker må være bestått før studiet starter.

Rangering av søkere:
Søkere til PPU rangeres etter en helhetsvurdering av den enkelte søker, der utdanningsgrad, antall studiepoeng og oppnådde karakterer vektlegges. I rangeringen for opptaket til høstsemesteret 2020, blir søkere med mastergrad fra MF prioritert.

Antall plasser

Et begrenset antall plasser

Oppbygging

Praktisk pedagogisk utdanning

2. semesterPPU1020
Pedagogikk 2, didaktikk 2 og praksis
(30 stp)
1. semesterPPU1010
Pedagogikk 1, didaktikk 1 og praksis
(30 stp)