Metodistisk presteutdanning

Vil du lede en menighet? Vil du være en prest som er tilgjengelig og som har mulighet til å følge mennesker over tid?

Varighet
5 år (300 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni

Søk via SøknadsWeb

Studieavgift
Ordinær studieavgift inkl. medlemsskap i SiO

Kontakt
teologi@mf.no
 

På MF kan du ta en master i metodistisk teologi. Du vil ta de fleste fagene sammen med studenter fra ulike kirkesamfunn og dermed være en del av et levende og mangfoldig miljø. Du vil fordype deg i metodisme i en mindre gruppe, og lære om historiske, teologiske og praktiske sider.

Programmet er utviklet i samarbeid med Metodistkirkens teologiske seminar.

En prest i Metodistkirken

  • Er prest i en liten eller mellomstor menighet.
  • Du vil samarbeide med aktive, frivillige menighetsmedlemmer, og følge de samme menneskene gjennom ulike korsveier i livet.
  • Du vil være involvert i menighetens arbeid for alle aldersgrupper, diakonalt arbeid, gudstjenesteliv, samtaler og utvikling.

Hva lærer du?
Viktige fag i mastergraden er bibelfag, kirkehistorie og systematisk teologi. Det er også praktiske fag som gir deg ferdigheter innen prekenlære, sjelesorg, spiritualitet, liturgi og ledelse. Alle disse fagene tar du sammen med andre teologistudenter ved MF. I tillegg tar du 6 fag i metodisme – historie, teologi, spiritualitet og kirkeordning.

Opptakskrav 
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. 

Mer om programmet

Oppbygging

Programoppbygning

10.sem.TEOL5520
Stiftspraksis med øvingsdager
(10 stp)
TEOL5530
Teolog og prest i praksis
(20 stp)
9.sem.AVH5065
Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
(30 stp)
8.sem.TEOL5475
Hellighet i kristen tradisjon
(10 stp)
TEOL5570
Kristen spiritualitet i dialog med aktuelle strømninger
(10 stp)
Metode
7.sem.TEOL5310
Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
(10 stp)
TEOL5210
Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling
(10 stp)
TEOL5510
Sjelesorg med institusjonspraksis
(10 stp)
6.sem.TEOL2310
Teologihistorie
(10 stp)
TEOL2100
Ikke-grunnspråklig innføring i arbeidet med Det gamle testamente
(10 stp)
TEOL2510
Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling
(10 stp)
5.sem.TEOL2771
Metodismens historie og teologi 2
(10 stp)
TEOL2772
Metodistisk spiritualitet med røtter i østkirken
(5 stp)
TEOL2570
Metodistkirkens Lære og Kirkeordning
(5 stp)
TEOL2610
Misjon, global kristendom og religionsdialog
(10 stp)
4.sem.TEOL1220
Gresk 2: Tekstarbeid
(10 stp)
TEOL2770
Metodismens historie og teologi
(10 stp)
TEOL2210
Kristen teologi blir til - Paulus og Johannesevangeliet
(10 stp)
3.sem.TEOL1210
Gresk 1: Grunnelementer
(10 stp)
EX1020
Examen facultatum
(10 stp)
TEOL1510
Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi
(10 stp)
2.sem.TEOL1013
Kristendom: tradisjon og tolkning
(10 stp)
TEOL1510 Praktisk teolog: Konfirmasjon, sjelesorg og forkynnelse.EX1010
Examen philosophicum
(10 stp)
1.sem.K1010
Bibelfag
(10 stp)
RL1010
Religion i historie og samtid
(10 stp)
RL1016
Historie og livssyn: den antikke verden, kristendommens historie og det moderne livssynsmangfold
(10 stp)

Læringsutbytte

Kvalifikasjonsbeskrivelse


KUNNSKAP:
- god kunnskap om Metodistkirkens spiritualitet
- god kunnskap om den internasjonale The United Methodist Church
- avansert kunnskap om Metodistkirkens teologi
- avansert kunnskap om Metodistkirkens historie

FERDIGHETER:
- god evne til å delta i økumenisk og religionsteologisk debatt
- god evne til å utøve prestetjeneste i Metodistkirken

GENERELL KOMPETANSE:
- god evne til å delta i den generelle samfunns- og etikkdebatten
- god evne til å utøve prestetjeneste og lederskap

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til å bli ordinert prest i Metodistkirken - i Norge og i resten av verden. Det gir også mulighet til å bli prest eller pastor i flere andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner.