Bibel og kaffekopp

Kristendom/KRLE

Årsstudiet i kristendom/KRLE vil ikke bli tilbudt fra høsten 2021. Studiet erstattes da av årsstudium i teologi og årsstudium i religion.

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april 

Søk via Samordna Opptak

Studieavgift
Ordinær studieavgift inkl. medlemsskap i SiO

Kontakt
religion@mf.no

 

Årsstudiet i kristendom/KRLE gir grunnleggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen.

Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker innen kirke, skole og samfunn. Det inngår i MFs lektorprogram, flere bachelorprogram og teologistudiet. Studenter som ønsker seg inn på disse programmene, søker opptak direkte på disse.

KRLE-emnene på årsstudiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til kristendom, religion og livssyn: 

- Hva er religion?
- Hva tror og praktiserer kristne, jøder, muslimer, hinduer og buddhister?
- Hvilken historisk kontekst ble disse religionene til i?
- Hva kjennetegner hellige skrifter i ulike religioner?
- Hvordan er det religiøse og livssynsmessige landskapet i dagens Norge?
- Hva kjennetegner de viktigste ikke-religiøse livssynene?
- Hvordan begrunnes etikk innenfor ulike religioner og livssyn?
- Hva er historisk bakgrunn for og innhold i kristendommens hellige skrift, Bibelen?
- Hvordan analysere bibeltekster?
- Hva er sentralt i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket?
- Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien?
- Hva kjennetegner ulike kristne kirkesamfunn?
- Hva er sentrale spørsmål i pedagogikkfaget?

Studenter som ikke har Examen Philosophicum (ex.phil.) fra før, tar dette som en del av årsstudiet. Studenter som har ex.phil. fra før, velger i stedet et fordypningsemne.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.