kunstig intelligens

Etikk, menneskesyn og teknologi

Spennende emne som tar for seg utfordringene fra ny teknologi for etikk og menneskesyn. Emnet tilbys som nettstudium, med frivillige samlinger.

Søknadsfrist
15. august / 15. januar

Søk om opptak som enkeltemnestudent, og meld deg opp i FIL2020.

Søk om opptak

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Semesteravgift
Ordinær semesteravgift

Hvordan skal vi tenke etisk om selvkjørende biler, autonome våpen, at roboter tar over jobbene våre? Kan roboter få alle menneskelige egenskaper? Vil robotene ta fra menneskene kontroll over verden – eller er det heller slik at menneskene blir roboter? Hvordan formes vi moralsk av ny teknologi? Hvordan formes våre relasjoner av sosiale medier? Hva skjer i Kina når myndighetene vurderer borgerne moralsk ut fra digital overvåking?

Dette er sentrale spørsmål i FIL2020, hvor vi ser på utfordringer fra ny teknologi for etikk og menneskesyn. Emnet krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel å ha hatt innføring i etikk på grunnstudier. Emnet kan tas som rent nettstudium, men har også tilbud om frivillige samlinger.

Studiekrav og eksamen
Underveis i semesteret ser du videoer på nett, og leverer kommentarer til dem. Du skal også skrive en individuell oppgave. Dette er også grunnlaget for den avsluttende vurderingen av emnet. Her står du fritt til å velge din egen problemstilling, eller bruke en av de emneansvarlig foreslår. For eksempel:

  • Drøft teknologiens påvirkning på menneskers moral.
  • Drøft teknologiens påvirkning på hvordan mennesker forholder seg til hverandre.
  • Hva er de etiske konsekvenser av at så mye kommunikasjon foregår online (uten fysisk nærhet)?
  • Drøft fordeler og ulemper med ulike typer overvåkning.
  • Drøft etiske utfordringer med selvkjørende biler.
  • Drøft etiske aspekter ved det sosiale borgerpoengsystemet i Kina.
  • Drøft på hvilke betingelser en robot kan defineres som en person og ha moralsk ansvar.
  • Drøft farer ved forskning på kunstig intelligens.
  • Drøft (med vekt på etiske) konsekvenser av at roboter tar over store deler av arbeidsmarkedet.

Hele emnebeskrivelsen finner du her.