NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL8591: Kirkelig arbeidsveilederutdanning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift


Emneansvarlig:Inge Westly (Inge.Westly@mf.no)
Studiepoeng:60
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

> PDF-versjon for utskrift