Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL8513: Trinitarisk teologi i sjelesorgen

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Erfaringsbaser master i klinisk sjelesorg
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Videreutdanningsemnet «Trinitarisk teologi i sjelesorgen» er utviklet av MF vitenskapelig høyskole i samarbeid med PKU-veiledere og Programutvalget for Erfaringsbasert master i klinisk sjelesorg.
 
Emnet er en faglig oppfølging og fordypning av Felles Fagdager for PKU som arrangeres på MF hvert semester i samarbeid med lederne for de pågående PKU-kurs. Emnet forutsetter at studenten gjennomfører de ordinære PKUkurs, deltar på Felles Fagdager og gjennomfører foreskrevne studiekrav.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • Delta på minimum 75 % av undervisningen
 • Levere og få godkjent et litteraturnotat på 1200-1500 ord
 • Delta i evaluering av studietilbudene

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL8513 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått»/»ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Etter fullført emne skal kursdeltakeren ha:
 
 • Kunnskap om trinitarisk teologi slik den utvikles i oldkirkelig og nåtidig teologi
 • Evne til å reflektere over hvordan en kristen gudsforståelse bidrar til faglig forankring av sjelesorgens egenart
 • Evne til å reflektere over den trinitariske teologiens betydning i møte med menneskelig erfaring

Litteratur

 • Engedal, L. G. (2008). Sjelesorgens teologiske forankring og egenart : bidrag til refleksjon. Tidsskrift for sjelesorg, 28(2), 76-93.
 • Eschmann, H. (2000). Towards pastoral care in a trinitarian perspective. The Journal of pastoral care, (4), 419-427. search.ebscohost.com
 • Henriksen, J.-O. (2001). Gud: fortrolig og fremmed : ettertanker. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Pembroke, N. (2006). Renewing pastoral practice : trinitarian perspectives on pastoral care and counselling. Aldershot: Ashgate.
 • Wilken, R. L. (2003). The spirit of early Christian thought : seeking the face of God. New Haven, [Conn.]: Yale University Press.

> PDF-versjon for utskrift