Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5575: Tros- og livsfortelling

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Litteratur 


Emneansvarlig:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • (2013). Salme nr. 586 og 593. I Norsk salmebok 2013: For kirke og hjem. [Stavanger]: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Boström Knausgård, L. (2012). Grand mal (s. 125-136). Oslo: Oktober. Bibliotek (Kompendium)
 • Engedal, L. G. (2003). Mange fortellinger - ett liv: Momenter til belysning av narrativ teori. Tidsskrift for sjelesorg, 23(3), s. 165-179. Bibliotek (Kompendium).
 • Espevik, T. (2017). Hva ville Johannes gjort?. Oslo: Flamme. Bibliotek
 • Fagermoen, T. & Lauritzen, S. M. (2018). Teologier i trosopplæringen. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet.. Hentet fra www.mf.no
 • Halstensen, K. (2014). Når mennesker knytter bånd til Gud -tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 113-126). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Halvorsen, B. E. (2014). Jeg tror han ble rammet av en bunnløs, svart tomhet. Stavanger Aftenblad,. Hentet fra www.aftenbladet.no
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), s. 379-395. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Hovda, K. (2019). Jeg lever ikke lenger selv. Oslo: Flamme. Bibliotek
 • Hovland, B. I. (2011). Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid (s. 112-148). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Leenderts, T. A. (2007). Når glassflaten brister, om brytningen mellom livet og troen. (2. utg.). Oslo: Verbum. Bibliotek
 • Steinsvåg, A. (2018). Prestebarn, gudsrelasjoner og sjelesorg - noen perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 38(1), s. 22-35. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift