Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5570: Kristen spiritualitet i dialog med aktuelle strømninger

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Litteratur 


Emneansvarlig:Hilde Marie Øgreid Movafagh (Hilde.M.Movafagh@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato: 9. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021

Generell informasjon

TEOL5570 er et kjerneemne i Master i teologi - Metodistisk studiespesialisering og et mulig valgemne for studenter på profesjonsstudiet i teologi, Master i teologi og andre masterprogram. Emnet skal belyse og ta opp til drøfting alternative tilnærminger til spiritualitet. Det blir lagt vekt på en kombinasjon av erfaringsbasert tilnærming med utgangspunkt i den enkeltes erfaringen eller personlige historie og en faglig tilnærming hvor kunnskapen om spiritualitet generelt og dialogen med det postmoderne og den nye åndeligheten spesielt, vil være i fokus. Et særtrekk ved emnet er at det inkluderer en fem dagers retreat.
 
Emnet består av tre delemner:
A. Kristen spiritualitet i dialog med det postmoderne.
B. Kristen spiritualitet i dialog med den nye åndeligheten
C. Bønnens og stillhetens spiritualitet.

Studiekrav

 
Studenten skal
 • Delta i 75 prosent av undervisningen.
 • Delta i en 5 dagers retreat
 • Levere et refleksjonsnotat fra retreaten (omfang, maks 1000 ord).
 • Refleksjonsnotatet presenteres i gruppen som innledning til samtale
 • Delta i evaluering av emnet eller dersom det skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5570 har som vurderingsform hjemmeoppgave (1 uke). Hjemmeoppgaven skal være på 4000-5000 ord over oppgitt emne. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Downey, M. (1997). Understanding Christian spirituality. New York: Paulist Press. Bibliotek
 • Engedal, L. G. (2013). Kristen spiritualitet i en postmoderne konsumkultur?: En analyse av Korsveibevegelsens disippelspiritualitet. I K.-W. Sæther (Red.), Kristen spiritualitet: Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer (s. 93-124). Trondheim: Akademika forl. Bibliotek
 • Grenz, S. J. (1996). A primer on postmodernism (s. 1-56). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek
 • Kaufman, T. S. (2013). Ignatiansk spiritualitet for lutherske prester?: Jakten på en mer erfaringsnær spiritualitet. I K.-W. Sæther (Red.), Kristen spiritualitet: Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer (s. 147-163). Trondheim: Akademika forl. Bibliotek
 • Olsen, . H. (2013). Spitirualitet - religionens dynamiske kjerne. I K.-W. Sæther (Red.), Kristen spiritualitet: Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer (s. 19-32). Trondheim: Akademika forl. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Engedal, L. G. & Sveinall, A. T. (2000). Troen er løs - en introduksjon. I A. T. Sveinall & L. G. Engedal (Red.), Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (s. 9-16). Oslo: Egede institutt. Bibliotek
 • Engelsviken, T. (2000). Møtet med det religiøse menneske - et missiologisk perspektiv. I A. T. Sveinall & L. G. Engedal (Red.), Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (s. 321-332). Oslo: Egede institutt. Bibliotek
 • Haakedal, E. (2015). Erfaring, livstolkningsprosesser og dialogmuligheter: En kristens møte med undervisning og meditasjon i zenbuddhistisk mindfulness. I Å. Justnes (Red.), Nærvær: Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon (s. 149-166). Kristiansand: Portal. Bibliotek
 • Henriksen, J.-O. (2000). Homo religiosus: Religiøs erfaring i systematisk-teologisk perspektiv. I A. T. Sveinall & L. G. Engedal (Red.), Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (s. 297-319). Oslo: Egede institutt. Bibliotek
 • Mikaelsson, L. (2000). "En voksende hjertebølge på Jorden": Kanaliserte budskap for en ny tid. I A. T. Sveinall & L. G. Engedal (Red.), Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (s. 85-95). Oslo: Egede institutt. Bibliotek
 • Romarheim, A. (2000). Familieukeblader som barometer på folkelig religiøsitet. I A. T. Sveinall & L. G. Engedal (Red.), Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (s. 97-115). Oslo: Egede institutt. Bibliotek
 • Skarsaune, O. (2000). Kristen tro og nyreligiøsitet - oldkirkelige perspektiver. I A. T. Sveinall & L. G. Engedal (Red.), Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (s. 261-280). Oslo: Egede institutt. Bibliotek
 • Sveinall, A. T. (2000). Nyreligiøsitet og livserfaring - noen refleksjoner med utgangspunkt i sjelesørgerisk praksis. I A. T. Sveinall & L. G. Engedal (Red.), Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (s. 311-320). Oslo: Egede institutt. Bibliotek
 • Thelle, N. R. (2000). Kirken får som fortjent - nyreligiøsitet som motkultur. I A. T. Sveinall & L. G. Engedal (Red.), Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (s. 281-296). Oslo: Egede institutt. Bibliotek
 • Vislie, L. (2000). Oss drive med det same, æille - eller gjør vi det?. I A. T. Sveinall & L. G. Engedal (Red.), Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (s. 19-26). Oslo: Egede institutt. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Heskje, K. & Justnes, Å. (2015). Christfulness: Kristen spiritualitet med brodd mot østlig meditasjon. I Å. Justnes (Red.), Nærvær: Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon (s. 81-94). Kristiansand: Portal. Bibliotek
 • Hägg, H. F. (2015). Å be med åndedrettet: Filokalia og den hesykastiske tradisjonen. I Å. Justnes (Red.), Nærvær: Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon (s. 125-133). Kristiansand: Portal. Bibliotek
 • Justnes, Å. (2015). Mindfulness: Religiøs uten religion?. I Å. Justnes (Red.), Nærvær: Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon (s. 111-122). Kristiansand: Portal. Bibliotek
 • Kaufman, T. S. (2014). The real thing?: Practicing a spirituality of everyday life. I J. Halldorf & F. Wenell (Red.), Between the state and the eucharist: Free Church theology in conversation with William T. Cavanaugh (s. 85-101). Eugene, Oregon: Pickwick Publications. Bibliotek
 • Rohr, R. (2008). Things hidden: Scripture as spirituality (s. 7-70). Cincinatti, Ohio: St. Anthony Messenger Press. Bibliotek
 • Rohr, R. (2009). The naked now: Learning to see as the mystics see. New York: Crossroad Publishing. Bibliotek
 • Sødal, H. K. (2015). Kontemplasjon for handlingens skyld: Stille stund i Oxfordbevegelsen. I Å. Justnes (Red.), Nærvær: Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon (s. 135-143). Kristiansand: Portal. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift