NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL5542: Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift


Emneansvarlig:Idun Strøm Sefland (idunsefland@gmail.com)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning

> PDF-versjon for utskrift