Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL5542: Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift


Emneansvarlig:Idun Strøm Sefland (idunsefland@gmail.com)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

> PDF-versjon for utskrift