Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2771: Metodismens historie og teologi 2

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjeneemne i Master i teologi, metodistisk studiespesialisering. TEOL2771 legger vekt på Metodistkirkens utvikling i Europa og i sammenhengen mellom John Wesley sitt liv og teologi. Studiet av primærlitteratur - John Wesleys prekener - er derfor et vesentlig element ved emnet. I tillegg vil TEOL2771 videreføre og utdype den systematisk teologi i en metodistisk tradisjon som startet i TEOL2770. Emnet består av tre delemner: A. Metodismens historie, B. Metodismens teologi og C. Kildetekster. Selv om emnet er delt inn slik, er det tre ulike perspektiver der pensum går inn i hverandre, og teologi, historie og kildetekster blandes sammen.
 
Forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskap for å ta emnet, men TEOL2770 anbefales som forkunnskap.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

 • Presentere innholdet i en kildetekst for andre studenter
 • Gi respons til en annen students sin presentasjon av kildetekst
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2771 har 8 timers hjemmeeksamen som vurderingsform (1200-2500 ord). For å kunne gå opp til eksamen, må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Metodismens historie
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om metodismen i Europa
 • kunnskap om betydningen konteksten hadde for John Wesleys liv og teologi
 
Delemne B: Metodismens teologi
Studenten har:
 • god kunnskap om nye perspektiver på metodistisk teologi
 • kunnskap om sammenhengen mellom John Wesleys liv og teologi
 
Delemne C: Kildetekster
Studenten har:
 • god kunnskap om et utvalg av John Wesleys skrifter
 • kunnskap om preken som uttrykk for kirkens lære
 
Felles for delemne A, B og C
FERDIGHETER
Studenten kan
 • forstå sammenhengen mellom erfaring og teologi
 • relatere metodistisk teologi til samfunn og samtid
 • tolke en kildetekst og formidle tolkningen til andre
 • overføre kunnskap om historiske skrifter til dagens situasjon
 • høre en annens perspektiv og drøfte dette

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Gunter, W. S. (2013). Susanna Annesley Wesley: A Woman of Spirit and Spirituality. I M. E. M. Moore (Red.), A living tradition: Critical recovery and reconstruction of Wesleyan heritage (s. 65-84). Nashville, Tenn: Kingswood Books. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Streiff, P. P. (2003). Methodism in Europe: 19th and 20th century (s. 13-93, 147-160, 219-281). Tallinn: Baltic Methodist Theological Seminary. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Collins, K. J. (2003). John Wesley: A theological journey. Nashville, TN: Abingdon Press. Bibliotek (pbk. alk. paper)
 • Heizenrater, R. P. (2013). The Wesleyan traditions and the myth we love. I M. E. M. Moore (Red.), A living tradition: Critical recovery and reconstruction of Wesleyan heritage (s. 13-44). Nashville, Tenn: Kingswood Books. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Maddox, R. L. (1994). Responsible grace: John Wesley's practical theology. Nashville, Tenn.: Kingswood Books. Bibliotek
 • Moore, M. E. (2013). Prophetic grace: A Wesleyan heritage of repairing the world. I M. E. M. Moore (Red.), A living tradition: Critical recovery and reconstruction of Wesleyan heritage (s. 203-223). Nashville, Tenn: Kingswood Books. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com

DELEMNE C LITTERATUR

 • Wesley, J. & Outler, A. C. (1987). The works of John Wesley: Vol. 4 4: Sermons 115-151 (Vol. 4 4, s. 290-304). Nashville: Abingdon Press. Bibliotek
 • Wesley, J. & Outler, A. C. (1986). The works of John Wesley: Vol. 3 3: Sermons 71-114 (Vol. Vol. 3 3, s. 199-209, 542-563). Nashville: Abingdon Press. Bibliotek
 • Wesley, J. & Outler, A. C. (1984). The works of John Wesley: Vol. 1 1: Sermons 1-33 (Vol. Vol. 1 1, s. 109-130, 181-199, 248-266, 314-334). Nashville: Abingdon Press. Bibliotek
 • Wesley, J. & Outler, A. C. (1985). The works of John Wesley: Vol. 2 2: Sermons 34-70 (Vol. 2 2, s. 170-185, 186-201, 263-280). Nashville: Abingdon Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift