Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL2570: Metodistkirkens Lære og Kirkeordning

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Hilde Marie Øgreid Movafagh (Hilde.M.Movafagh@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Mappevurdering2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

TEOL2570 er et obligatorisk emne i Master i Teologi, metodistisks studiespesialisering. Det gir en innføring i Metodistkirkens forståelse av hva en kirke er og hvordan kirken organiseres. Emnet vil også gi en innføring i forståelsen av tjenesten som prest og diakon.
Det kreves ingen forkunnskaper, men TEOL2770 anbefales som forkunnskap.

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner

Studiekrav

 • Levere og få godkjent utkast til faglig oppgave (minimum 500 ord) hvor studenten gjør rede for og drøfter tjenesten som prest/diakon i Metodistkirken. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon.
 • Levere og får godkjent utkast til faglig oppgave (minimum 500 ord) hvor studenten gjør rede for og drøfter Metodistkirkens relasjon til samfunnet. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon.
 • Delta i evaluering av studietilbudet dersom dette skal evalueres det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet har mappeinnlevering som eksamensform. For at mappen skal kunne leveres inn, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Mappen skal inneholde de to faglige oppgavene (hver på 1000-1500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av de to oppgavene. Hver av oppgavene vektes 50%.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om hvordan Metodistkirken er organisert
 • god kunnskap om den ordinerte tjeneste i Metodistkirken
 • kunnskap om tilsynstjenesten i Metodistkirken
 • kunnskap om kirkens konneksjonale system
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over den ordinerte tjenestes betydning i kirken og samfunnet
 • drøfte Metodistkirkens ordning i et økumenisk perspektiv
 • drøfte kirkens rolle i samfunnet

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Frank, T. E. (2006). Polity, practice and the mission of the United Methodist Church (Updated utg., s. 115-194). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek
 • Metodistkirken i Nord-Europa, . (2016). The Book of discipline: 2016 supplement (s. 19-54). Fredrikstad: The Northern Europe and Eurasia Central Conference,.. Hentet fra www.umc-northerneurope.org
 • Tuell, J. M. (2009). The organisation of the United Methodist Church (s. 74-128). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (s. 147-207, 215-221, 223-286, 323-325, 339-352, 363-371). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Bibliotek
 • Willimon, W. H. (2016). Pastor: The theology and practice of ordained ministry (Rev. utg., s. 11-136). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift