NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

TEOL1812: Digital Media in Ministry and Mission: Blogging

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Litteratur 


Emneansvarlig:Egil Sæbø (egil.sabo@nla.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
  • Bailey, B. & Storch, T. (2007). The blogging church: Sharing the story of your church through blogs. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Bibliotek
  • Rettberg, J. W. (2014). Blogging (2. utg.). Cambridge: Polity Press. Bibliotek
  • White, C. & Biggs, J. (2014). Bloggers boot camp: Learning how to build, write, and run a successful blog (2. utg.). Burlington, MA: Focal Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift