Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1610: Introduction to Contemporary Mission Studies

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Andrew Ratanya Mukaria (andrat2004@yahoo.com)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor in Theology, Religion and Society
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste F 2

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2020-11-18 18. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. des. 2020
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-25 25. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. feb. 2021

Generell informasjon

This course will introduce the students to the major issues in the study of the church in mission in the contemporary world. It will provide an understanding of the religious, social, cultural, and contextual challenges facing the worldwide church, with a special emphasis on the situation in the global south.
 

Studiekrav

 
The requirements for receiving a final assessment are:
 • Write a book report (400-600 words) from a chapter in one of the books on the reading list. The books report must include correctly formatted references and a bibliography. See the syllabus for details.
 • Participate in the electronic evaluation of the course if such evaluation is stipulated in the relevant term.
 
 • When course requirements are not fulfilled, this will count as one examination attempt, unless the student withdraws before the set deadline (1 May/November).

Avsluttende vurdering

The final assessment for this course is based on one written exam (4 hours). The course and final exam will be graded A-F.

Læringsutbytte etter fullført emne

KNOWLEDGE
The student has:
 • good knowledge of the main issues in contemporary missiology (theological basis for mission; missional church; contextualization; the church's encounter with world religions; and social and political issues)
 • knowledge of the worldwide church with an emphasis on the global south
 • knowledge of mission in the Bible
 • knowledge of the relationship between mission and globalization
SKILLS
The student can:
 • discuss the concept of Christian mission
 • evaluate different views and practices of mission
 • relate open and critical to various expression of global Christianity

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Engelsviken, T., Lundeby, E. & Solheim, D. (Red.) (2011). The church going glocal: Mission and globalisation: Proceedings of the Fjellhaug Symposium 2010 (s. 51-73). Oxford: Regnum Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Goheen, M. W. (2014). Introducing Christian mission today: Scripture, history and issues. Downers Grove, Ill.: IVP Academic. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Jenkins, P. (2015). The present and future of world Christianity. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, (2), s. 67-83. Bibliotek. Hentet fra journals.mf.no
 • Kim, S. C. H. & Kim, K. (2016). Christianity as a world religion: An introduction (2. utg.). London: Bloomsbury. Bibliotek /9781472569349
 • Nikolajsen, J. B. (2013). Beyond Sectarianism: The Missional Church in a Post-Christendom Society. Missiology: An international review, 41(4), s. 462-475. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com

> PDF-versjon for utskrift