Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1410: Introduction to the History of Christianity

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:John Wayne Kaufman (John.W.Kaufman@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor in Theology, Religion and Society
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste F 2

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-20 20. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2020

Generell informasjon

The Christian church was born in the Middle East but quickly spread in all directions, both to Europe, Africa and Asia. The course Introduction to the History of Christianity will introduce students to the growth and diversification of Christianity through the centuries, giving an overview over the history of Christianity from antiquity until the 17th century.

Studiekrav

As a result of the corona situation there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam) spring semester 2020. Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.
 
 
 • Submit on Canvas and receive approval for one essay (900-1200). The essay must include correctly formatted references and a bibliography. See the syllabus for details on the topic of the essay and the due date.
 • Pass an in-class on central dates and topics in the history of Christianity.
 • Take part in a minimum of 60% of the lectures
 • Participate in the electronic evaluation of the course if such evaluation is stipulated in the relevant term.
 
 • When course requirements are not fulfilled, this will count as one examination attempt, unless the student withdraws before the set deadline (1 May/November).

Avsluttende vurdering

The final assessment for TEOL1410 is based on one written exam (4 hours). The course and final exam will be graded A-F.

Læringsutbytte etter fullført emne

KNOWLEDGE
The student has:
 • knowledge of the development of Christianity in Europe in antiquity, the middle ages and the early modern period
 • knowledge of the spread of Christianity to Asia and Africa from antiquity until the 17th century
 • knowledge of the main lines of development in the organization of the church and the church's relationship with secular authorities in these periods
 • knowledge of the main lines of development in Christian theology, sacraments, piety and monastic life in these periods
 • knowledge of the main lines of development in Christian art and architecture in these periods
 
SKILLS
The student can:
 • present and discuss historical developments
 • write an academic paper using relevant sources which are referred to in a correct manner

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Blainey, G. (2002). A short history of the world (s. 68-322). Chicago, Ill.: Dee. Bibliotek
 • Jenkins, P. (2008). The lost history of Christianity: The thousand-year golden age of the church in the Middle East, Africa, and Asia - and how it died. New York: HarperOne. Bibliotek
 • Shelley, B. L. (2013). Church history in plain language (s. 3-410). Nashville, Tenn.: Thomas Nelson. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift