NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

SAM5148: Ethics and Global Issues

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Litteratur 


Emneansvarlig:Gunnar Harald Heiene (Gunnar.Heiene@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master in Religion, Society and Global Issues
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste F 2

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
  • Amstutz, M. R. (2013). International ethics: Concepts, theories, and cases in global politics (4. utg.). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. Bibliotek
  • Coicaud, J.-M. & Warner, D. (Red.) (2013). Ethics and international affairs: Extent and limits (2. utg.). Tokyo: United Nations University Press. Bibliotek
  • Graham, G. (2008). Ethics and international relations (2. utg.). Malden, Mass.: Blackwell. Bibliotek
  • Pogge, T. W. (2008). World poverty and human rights: Cosmopolitan responsibilities and reforms (2 utg.). Cambridge: Polity. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift