Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM5146: Religion and Development

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Sturla Johan Stålsett (Sturla.Stalsett@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master in Religion, Society and Global Issues
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

This course will introduce the students to development theory and on-going debates regarding the relationship between religion and development. Perspectives will be drawn from religious studies, development studies, international relations and the study of civil society and faith-based organisations. Both the role of religion in development and more specifically the role of religion in development aid will be addressed. The course will enable the students to better understand the role of religion in so-called developing countries and in international development cooperation.
Students who are not enrolled in the Master Programme Religion, Society and Global Issues, should have equivalent academic background.

Overlappende emner

This course is (in an adjusted form) also an elective bachelor course, SAM2540. Students who have completed SAM2540 as part of their bachelor degree, may not include SAM5146 as part of their master degree.

Studiekrav

To complete the course, the student has to:
 • Write an essay 1,200 - 2,000 words on a topic given by the professor. The essay must be approved by the professor.
 
 • Participate in the evaluation of the curriculum, if such evaluation is stipulated in the relevant term.
 
When course requirements are not fulfilled this will count as one examination attempt, unless you withdraw within the set deadline (1 May/ 1 November).
 
In semesters when the course is not taught, the students are not expected to write the essay.

Avsluttende vurdering

In order to pass SAM5146 the student must fulfil all the requirements and write an essay (4000-4400 words) on a topic given by the professor. The essay is assessed with grades (A-F).  
In semesters when the course is not taught, the students must write an essay (5500-6000 words) on a topic given by the professor. The essay is assessed with grades (A-F).

Læringsutbytte etter fullført emne

KNOWLEDGE
The student has:
 • A thorough knowledge of development theories
 • A thorough knowledge of the role of religion in development thought and development practice
 • A good knowledge of selected types of development aid and development aid actors
 • A good knowledge of political and normative issues related to international cooperation
 • A good knowledge of key topics within contemporary development research
SKILLS
The student can:
 • analyse and discuss critically the concept and history of «development»
 • analyse and discuss critically the different positions and theories regarding the role of religion in development and faith-based actors in development aid
 • identify key dilemmas and challenges in the interrelationship between religiosity and social, political and cultural development worldwide
 • apply relevant theories on the role of religion in development on different political fields, including health, education, economy, culture, gender and reproductive rights.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Deneulin, S. & Bano, M. (2009). Religion in development: Rewriting the secular script. London: Zed Books. Bibliotek
 • Haynes, J. (2007). Religion and development: Conflict or cooperation?. New York: Palgrave Macmillan. Bibliotek. Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Hopper, P. (2012). Understanding development: Issues and debates. Cambridge: Polity. Bibliotek
 • Payne, A. & Phillips, N. (2010). Development. Cambridge: Polity. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift