Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM5140: Islamic Ethics and the Muslim World

Timeplan | PDF-versjon til utskrift


Emneansvarlig:Sami Al Daghistani (Sami.A.Daghistani@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

> PDF-versjon for utskrift