Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

SAM2540: Development and International Aid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Sturla Johan Stålsett (Sturla.Stalsett@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Se informasjon om emnet på engelsk.

> PDF-versjon for utskrift