Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

RL1012: Introduction to Religious Studies and Hinduism and Buddhism

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Christian Bull (Christian.Bull@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor in Theology, Religion and Society
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste F 2

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-11-12 12. nov. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. des. 2021

Generell informasjon

This course consists of two parts:
 
Part A: Religious Studies (5 ECTS)
Part A will provide basic introduction to Religious Studies, offering an introduction to leading themes and concepts in the study of religions from the ancient world to the present. The course focuses on two core questions: (1) what is religion? and (2) how is religion studied? 
 
Part B: Hinduism and Buddhism (5 ECTS)
Hinduism and Buddhism are among the oldest and largest religious traditions in the world. They both originated in India, but have later spread across Asia. Since the 19the century they are global religions, with adherents across the world. This part of the course will provide basic introduction to both Hinduism and Buddhism, introducing the students to basic cosmologies, concepts and teachings.

Overlappende emner

RL1012 overlaps partly with RL1011 World Religions. Students who have already completed RL1011 will receive 5 credit points (ECTS) for RL1012 on their transcript of records or diploma.

Studiekrav

In order to receive a final assessment, the student must:
 • Take part in a minimum of 60% of the lectures
 • Submit and receive approval for one essay (900-1200 words each) by the due date (see the syllabus for details on the topic of the essays and the due date).The essay must include at least two correctly formulated references and a separate bibliography.
 • Pass a short test.
 • Participate in the electronic evaluation of the course if such evaluation is stipulated in the relevant term.
 
When course requirements are not fulfilled, this will count as one examination attempt, unless the student withdraws before the set deadline (1 May/November).

Avsluttende vurdering

The final assessment for this course is based on one written exam (4 hours). The course and final exam will be graded A-F.

Læringsutbytte etter fullført emne

Part A: Religious Studies
KNOWLEDGE
The student has:
 • good understanding of the discipline of Religious Studies
 • good knowledge of relevant theories of religion.
 • good knowledge of different definitions of religion
 • good knowledge of different methodological approaches to the study of religion
 
SKILLS
The student can:
 • analyse and discuss how the discipline of Religious Studies compares to other disciplines
 • analyse different definitions of 'religion'
 • analyse classifications and typologies of religion
 • give and discuss the basic components of religion
 • analyse how different methodologies matter for how we understand religion
 • discuss the 'insider/outsider' problem in the study of religion
 
Part B: Hinduism and Buddhism
KNOWLEDGE
The student has:
 • good overview of the historical developments of Hinduism and Buddhism
 • good overview of sacred scriptures in Hinduism and Buddhism
 • good knowledge of basic philosophical and theological traditions in Hinduism
 • good knowledge of basic Buddhist teachings
 • good understanding of ritual practices and festivals in both Hinduism and Buddhism
 
SKILLS
The student can:
 • discuss basic developments in Indian religious history
 • discuss basic Hindu theology and basic philosophical positions in Hinduism
 • discuss basic Buddhist teachings such as the Four Noble Truths
 • provide basic overviews of Hindu and Buddhist sacred scriptures
 • discuss the importance of ritual practices and festivals in Hinduism and Buddhism

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Kessler, G. E. (2008). Studying religion: An introduction through cases (3rd utg.). Boston: McGraw-Hill. Bibliotek
 • McCutcheon, R. T. (2007). Studying religion: An introduction. London ; Oakville, CT: Equinox Pub. Bibliotek (hard)/9781845530129 (pbk.). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com

DELEMNE B LITTERATUR

 • Prebish, C. S. & Keown, D. (2010). Introducing Buddhism (2nd utg.). London: Routledge. Bibliotek
 • Rodrigues, H. P. (2017). Introducing Hinduism (2. utg., ikke oppgitt (s. 1-320 i forrige utg.)). Routledge,Taylor & Francis Group. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift