Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2400: Sumerisk og akkadisk filologi 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Generell informasjon

This course is a cooperation between MF and The Norwegian Institute of Philology (PHI).
 
Sumerian and Akkadian are the two great written languages of Mesopotamia in the last four millennia BCE. As Sumerian slowly faded from prominence, Akkadian carried on its legacy by making use of the Sumerian cuneiform system and a wide range Sumerian words and pictograms. The two languages constitute our most important window into the culture and history of the Mesopomia and the wider Middle East through several Millennia.
 
The course in Sumero-Akkadian Philology builds upon the students’ previous knowledge of one or both of these important languages, allowing for a deeper understanding of the languages and their interrelation.
 
Procedures and curricula
PHI2400 is both a course for students and a research seminar/reading group for more advanced students and researchers. The curriculum is adapted to current interests of the participants, and can be textual material used by students in their M.A. and Ph.d. theses, or texts of interest to researchers in Islamic history and related subjects.
 
Prerequisites:
The PHI-courses in Sumerian or Akkadian constitute a good background for the course/reading-group. Ability to read at least one of these languages is a prerequisite.
 
This course is also offered at the master level for students with a relevant bachelor’s degree. For more information, see the course description for PHI5400.

Overlappende emner

PHI2400 overlaps with PHI5400.
  • Students who have already completed PHI5400 will receive 0 credit points (ECTS) for PHI2400 on their transcript of records or diploma.

Studiekrav

In order to receive a final assessment, the student must:
  • Participate in the electronic evaluation of the course if such evaluation is stipulated in the relevant term.

Avsluttende vurdering

The final assessment is based on an essay submitted by the student (2000-2500 words). The topic of the essay will be related to the reading in the course and chosen in cooperation with the course instructor(s). The mark (A-F) is given on the basis of the written exam.

Læringsutbytte etter fullført emne

Knowledge
The student has:
  • A good knowledge of Sumerian or Akkadian
  • A good knowledge of Sumero-Akkadian philology as a discipline
Skills
The student can:
  • Work autonomously with Sumer-Akkadian literature in one or more languages
  • Formulate independent research ideas related to Sumero-Akkadian language and literature

Merknad til litteraturlisten

Literature relevant to the texts chosen for the given semester. More information about the relevant course literature is posted on the seminar webpages of the Norwegian Institute of Philology: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift