Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2300: Indian and Buddhist Philology 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2021-06-04 4. juni 20212021-05-01 1. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2021
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021

Generell informasjon

This course is a cooperation between MF and The Norwegian Institute of Philology
 
To understand Buddhist history, religion and literature it is necessary to understand one or more Buddhist languages. The course/reading group studies Buddhist texts originally written in Sanskrit or Pāli and then translated into Chinese and Tibetan, or even other Buddhist languages such as Uighur, Tocharian, etc.
 
Participating in the reading group will create an important background for any topic concerned with Buddhist studies.
 
Procedures and curricula:
PHI2300 is both a course for students and a research seminar/reading group for more advanced students and researchers. The curriculum is adapted to current interests of the participants, and can be textual material used by students in their M.A. and Ph.d. theses, or texts of interest to researchers in Buddhist history and related subjects. The course/reading group will read Buddhist textual materials relevant generally in Buddhist studies. Autumn semester 2019 we will read the Aṣṭasāhasrikā, Proto-Avataṃsaka and the Mahālalikā, all in Sanskrit, with Tibetan and Chinese translations.
 
Prerequisites:
The PHI-courses in Sanskrit, Pāli, Tibetan and Classical Chinese constitute a good background for the course/reading-group. Ability to read at least one of the mentioned languages is a prerequisite.
 
This course is also offered at the master level for students with a relevant bachelor degree. For more information, see the course description for PHI5300.

Overlappende emner

PHI2300 overlaps with PHI5300. Students who have already completed PHI5300 will receive 0 credit points (ECTS) for PHI2300 on their transcript of records or diploma.

Studiekrav

In order to receive a final assessment, the student must:
 
  • Submit and have approved a one-page outline of the essay.
  • Participate in the electronic evaluation of the course if such evaluation is stipulated in the relevant term.
 
When course requirements are not fulfilled, this will count as one examination attempt, unless the student withdraws before the set deadline (1 May/November).

Avsluttende vurdering

The final assessment is based on an essay submitted by the student (2000-2500 words). The topic of the essay will be related to the reading in the course and chosen in cooperation with the course instructor(s). The mark (A-F) is given on the basis of the written exam.

Læringsutbytte etter fullført emne

Knowledge
The student has:
  • A good knowledge of one or more languages of Buddhist literature
  • A good knowledge of Buddhist philology as a discipline
Skills
The student can:
  • Work autonomously with Buddhist literature in one or more languages
  • Formulate independent research ideas related to Buddhist language and literature

Merknad til litteraturlisten

Literature relevant to the texts chosen for the given semester. More information about the relevant course literature is posted on the seminar webpages of the Norwegian Institute of Philology: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift