Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PHI2200: Greek Philology 1

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 


Emneansvarlig:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2020-06-05 5. juni 20202020-05-01 1. mai 2020
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:25. juni 2020
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020

Generell informasjon

This course is a cooperation between MF and The Norwegian Institute of Philology
 
To understand history, religion and literature of Greek antiquity it is necessary to understand one or more classical languages, but Greek has a particular importance. The course/reading group studies Greek originals, but in cases with Latin, Armenian, Georgian or Arabic translations in parallel.
 
Participating in the reading group will create an important background for any topic concerned with Classical Studies.
 
Procedures and curricula:
The course/reading group, being also a group for researchers, will read Greek textual materials relevant generally in Classical studies, but will also profile reading towards students’ particular needs, for their completion of M.A. and Ph.d. Theses.
 
Prerequisites:
General knowledge of Classical Greek. Ability to read an additional language among those mentioned above is an advantage.
 
This course is also offered at the master level for students with a relevant bachelor’s degree. For more information, see the course description for PHI5200.

Overlappende emner

PHI2200 overlaps with PHI5200. Students who have already completed PHI5200 will receive 0 credit points (ECTS) for PHI2200 on their transcript of records or diploma.

Studiekrav

In order to receive a final assessment, the student must:
  • Take part in a minimum of 75% of the reading groups
  • Submit and have approved a one-page outline of the essay.
  • Participate in the electronic evaluation of the course if such evaluation is stipulated in the relevant term.
 
When course requirements are not fulfilled, this will count as one examination attempt, unless the student withdraws before the set deadline (1 May/November).

Avsluttende vurdering

The final assessment is based on an essay submitted by the student (2000-2500 words). The topic of the essay will be related to the reading in the course and chosen in cooperation with the course instructor(s). The mark (A-F) is given on the basis of the written exam.

Læringsutbytte etter fullført emne

Knowledge
The student has:
  • A good knowledge of Classical Greek
  • A good knowledge of Classical Greek as a discipline
Skills
The student can:
  • Work autonomously with Greek literature
  • Formulate independent research ideas related to Classical language and literature

Merknad til litteraturlisten

Literature relevant to the texts chosen for the given semester. More information about the relevant course literature is posted on the seminar webpages of the Norwegian Institute of Philology: www.philology.no

> PDF-versjon for utskrift