NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

PHD-SOC901: Philosophy of Science in Social Sciences

Timeplan | PDF-versjon til utskrift


Emneansvarlig:Ingen faglærer, spør student@mf.no
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst og vår

> PDF-versjon for utskrift