Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

PED1001: Praksis - lektorprogrammet - første semester

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering 


Emneansvarlig:Ingen faglærer, spør student@mf.no
Studiepoeng:0
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i lektorprogrammet og er obligatorisk for studenter på dette programmet. Det tas sammen med enten mappeemnet K-RLE1110 eller enkeltemnet RL1020 i første semester av lektorprogrammet. Studenter på lektorprogrammets første semester blir automatisk oppmeldt i praksisemnet.
 
I emnet inngår fem dagers observasjonspraksis i skole, med obligatoriske samlinger før og etter praksisen og 1¿2 andre obligatoriske profesjonssamlinger.
Rapporten som skal skrives etter praksis, inngår som studiekrav på K-RLE1110 eller RL1020, som erstatning for et annet studiekrav på disse emnene (se disse emnebeskrivelsene).

Studiekrav

For å få emnet godkjent må studenten ha
  • godkjent deltakelse i observasjonspraksis i skole og samtale
  • godkjent fremmøte på obligatoriske samlinger før og etter praksis
  • godkjent fremmøte på 1-2 andre obligatoriske profesjonssamlinger.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått eller ikke bestått.

> PDF-versjon for utskrift