Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

MET5010: Kvalitative forskningsmetoder

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Overlappende emner | Overlappende emner | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Marielle Stigum Gleiss (Marielle.S.Gleiss@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master in Religion in Contemporary Society
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste F 2

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Mappevurdering2021-11-09 9. nov. 20212021-10-26 26. okt. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:30. nov. 2021

Generell informasjon

MET5010 aims to make students able to critically understand and discuss the choices involved in conducting qualitative research, and help them in designing their own master thesis. The course addresses issues of research design, research methods, qualitative data collection and analysis, research ethics and criteria for evaluating research quality. The course will be taught in English in spring semester unless there are only Norwegian students participating in the course, and in Norwegian in autumn semester.

Overlappende emner

Parts of MET5010 Empirical research methods overlap with MET508 Research Methodology. Because of this overlap, students who have already completed MET508, will receive 6 credit points (ECTS) for MET5010 on their transcript of records or diploma.

Studiekrav

To be qualified for final assessment, the student must:
 • Be present at 75% of the teaching
 • Submitt written comments to a series of short video lectures in Canvas
 • Read a former master thesis within your field and present its findings to a general public
 • participate in a course in searching databases (not for students who have passed SAM5030)
 • register topic for the master thesis (100-300 words)
 • write a digital contract with a supervisor
 • participate in the electronic evaluation of the course if such evaluation is stipulated in the relevant term
Registration lists will be made available in Canvas if there is more than one course offered in the course in searching databases.
 
When course requirements are not fulfilled, this will count as one examination attempt, unless the student withdraws before the set deadline (1 May/November).

Avsluttende vurdering

The student must fulfill all the requirements and submit a portfolio consisting of two texts: a methods report (2000-2500 words) and a project description (2000-2500 words). The portfolio is assessed with grades A-F.

Læringsutbytte etter fullført emne

Knowledge
The candidate has:
 • a thorough knowledge of the relations between research design, research questions and research methods
 • a thorough knowledge of different qualitative research methods and their possibilities and limitations
 • a thorough knowledge of ethical and methodological challenges in qualitative research involving people
 • a good knowledge of strategies for qualitative data analysis
 • a good knowledge of criteria for evaluating research quality
 
 
Skills
The candidate can:
 • identify research questions, research methods and theoretical perspectives in an empirical study and critically discuss how methodological and theoretical choices influence the knowledge produced
 • design a research project such as a master thesis, including formulating research questions, selecting suitable research methods and justifying the methodological choices made
 • find and review academic literature relevant to one's own research project
 • critically reflect on the ethical aspects of doing qualitative research
 • critically discuss methodological challenges in research involving people, including issues of power relations and positionality

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • In addition to the literature listed below, the students will: /? select and read one master thesis from a list of previous master theses. /? select and read about 200 pages of literature related to the mini research project.
 • Anker, T. (2020). Analyse i praksis: En håndbok for masterstudenter (1. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Bratberg, Ø. (2017). Tekstanalyse for samfunnsvitere (2. utg., s. 32-66). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), s. 77-101. Bibliotek (Kompendium).
 • Brinkmann, S. & Kvale, S. (2015). InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing (3. utg., s. 203-214). Thousand Oaks, Calif: Sage. Bibliotek (Kompendium)
 • Carling, J., Erdal, M. B. & Ezzati, R. . (2014). Beyond the insider?outsider divide in migration research. Migration Studies, 2(1), s. 36-54. Hentet fra dx.doi.org
 • Dam, R. & Lunn, J. (2014). First impressions count: The ethics of choosing to be a 'native' or 'foreign' researcher. I J. Lunn (Red.), Fieldwork in the Global South: Ethical challenges and dilemmas (s. 96-108). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), . (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet 2019-11-22 fra www.forskningsetikk.no
 • Gleiss, M. S. & Sæther, E. (2021). Forskningsmetode for lærerstudenter: Å utvikle ny kunnskap i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Islam, M. (2019). Reflection note: Confessions of a Muslim researcher ? considering identity in research. International Journal of Social Research Methodology, (4. Desember 2019), s. 1-7. Bibliotek (Kompendium).
 • Johannessen, L. E. F., Rafoss, T. W. & Rasmussen, E. B. (2018). Hvordan bruke teori?: Nyttige verktøy i kvalitativ analyse (s. 96-121). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Nilsen, A. (2020). European female supporters og the Islamic State: A multimodal discourse analysis of their facebook profiles. Nordic journal of religion and society, 33(1), s. 4-15. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Rao, A. H. (2015). Gender and Cultivating the Moral Self in Islam: Muslim Converts in an American Mosque. Sociology of Religion, 76(4), s. 413-435. Bibliotek (Kompendium).
 • Siwale, J. (2015). Why Did I Not Prepare for This? The Politics of Negotiating Fieldwork Access, Identity, and Methodology in Researching Microfinance Institutions. Sage Open, (June 4), s. 1-12. Hentet fra doi.org
 • Synnes, R. M. (2018). Ethnicity negotiations: Strategies of young Muslims and Christians in Oslo. Nordic journal of religion and society, 31(2), s. 139-156. Bibliotek. Hentet fra doi.org

> PDF-versjon for utskrift