NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

MET-HIS910: Historical and Exegetical Methods: Text, Materiality, Context

Timeplan | PDF-versjon til utskrift


Emneansvarlig:Ingen faglærer, spør student@mf.no
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst

> PDF-versjon for utskrift