NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

HIS9060: Nordic Network for Study of Judaism, Christianity and Islam in the First Millennium studietur Andalusia

Timeplan | PDF-versjon til utskrift


Emneansvarlig:Ingen faglærer, spør student@mf.no
Studiepoeng:0
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)

> PDF-versjon for utskrift