Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

EX1011: Examen philosophicum

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor in Theology, Religion and Society
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste F 2

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Starttidspunkt:17:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2021

Generell informasjon

Exphil is divided into two parts of 5 ECTS each:
 
Part 1: History of philosophy and science (5 ECTS)
In part 1 the students work with important thinkers and traditions in the history of philosophy. The scope will be multicultural including major thinkers from European, Asian and African traditions. A good number original texts are read together with secondary literature. The course is oriented around selected problems, and invites the students to reflect on these.
 
Part 2: Ethics (5 ECTS)
In part 2 students mainly work systematically with ethical problems. Important ethical theories are to be used to discuss concrete problems. Meta-ethics is also included to give perspective to discussion on ethics and morality. The scope will be multicultural including major thinkers from European, Asian and African traditions.

Overlappende emner

EX1011: Examen philosophicum overlaps completely with EX1010: Examen philosophicum. Students who have already completed EX1010 will receive 0 credit points (ECTS) for EX1011 on their transcript of records or diploma. MF therefore recommends not to combine these courses.

Studiekrav

 
In order to receive a final assessment, the student must:
 • Submit a book report (1000 words) on a chapter from World Philosophies: An Historical Introduction
 • Attend at least 60% of the lectures
 • Participate in the electronic evaluation of the course if such evaluation is stipulated in the relevant term.
 
In order to receive a final assessment, the student must fulfill the course requirements within the fixed deadline.
When course requirements are not fulfilled, this will count as one examination attempt, unless the student withdraws before the set deadline (1 May/November).

Avsluttende vurdering

The final assessment for this course is based on a written exam (4 hours). The course and final exam will be graded A-F.

Læringsutbytte etter fullført emne

Part 1: History of philosophy and science (5 ECTS)
KNOWLEDGE
The student has:
 • good knowledge about important thinkers and traditions in the history of philosophy and science.
 • knowledge of how certain theories are meant to solve certain problems
 • knowledge of different philosophical traditions from different cultures
 
SKILLS
The student can:
 • use original texts in discussions of problems
 • argue objectively and justify their own interpretations and positions
 • critically reflect on the theological relevance of certain philosophical problems.
 
Part 2: Ethics (5 ECTS)
KNOWLEDGE
The student has:
 • good knowledge about important ethical theories
 • good knowledge of meta-ethics
 • knowledge of different aspects of ethics in different cultures
 
SKILLS
The student can:
 • critically discuss ethical problems
 • critically reflect on and justify their own positions in ethical questions
 • Read scholarly literature and extract relevant points from the text

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Bonevac, D. A. & Phillips, S. H. (2009). Introduction to world philosophy: A multicultural reader. New York: Oxford University Press. Bibliotek
 • Cooper, D. E. (2003). World philosophies: An historical introduction (2nd utg.). Oxford, UK: Blackwell. Bibliotek (alk. paper)/0631232613 (pbk. alk. paper)
 • Deigh, J. (2010). An introduction to ethics. New York: Cambridge University Press. Bibliotek (hardback)/9780521775977 (pbk.)
 • Long, D. S. (2010). Christian ethics: A very short introduction (nr. 238). Oxford ; New York: Oxford University Press. Bibliotek (pbk.)/0199568863 (pbk.)
 • Norman, R. J. (1998). The moral philosophers: An introduction to ethics (2. utg.). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift